Spółdzielnia przypomina o programie dla mieszkańców

2022-02-28 9:06
sąsiedzkie mediacje
Autor: grafika- Spółdzielnia Nadodrze w Głogowie

Od lutego funkcjonuje w Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze program dla mieszkańców. Chodzi o mediacje, które mają ułatwić kontakty sąsiedzkie.

Sąsiedzkie nieporozumienia, jeśli nie zostały rozwiązane w zalążku, urastają z czasem do rangi wielkich konfliktów, nawet te dotyczące błahych spraw. Takie spory rodzą frustrację, niszczą zdrowie i relacje międzyludzkie, a ich finał często ma miejsce w sądzie. Dlatego Spółdzielnia wyszła naprzeciw potrzebom mieszkańców i realizuje program „Mediacje sąsiedzkie”.

W obecności obiektywnego i neutralnego mediatora skonfliktowane osoby mogą przystąpić do procesu mediacji. Mediacje są dobrowolne i poufne. Gdy stronom uda się wypracować porozumienie, mediator zapisze je w formie ugody, a jeśli w trakcie strony dojdą do wniosku, że jednak się nie dogadają, z mediacji można zrezygnować w każdym momencie.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy mediatora, mogą się kontaktować bezpośrednio telefonicznie: Hanna Miroś – mediator sądowy, tel. 503 145 351 lub wypełnić wniosek o mediacje i wysłać na adres: hanna.miros.mediator@gmail.com.

Wniosek oraz regulamin projektu dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni.