Spór o szpitalną uchwałę

2016-05-18 16:55

Uchwała rady powiatu dotycząca zbywania udziałów w głogowskim szpitalu nieważna.

Sześć z ośmiu przyjętych na jednej z sesji paragrafów uchylił wojewoda dolnośląski. Swoją opinię na temat przegłosowanego przez samorządowców dokumentu na prośbę opozycyjnych radnych wydało także ministerstwo zdrowia. Zarząd powiatu przygotowuje teraz projekt uchwały uwzględniający propozycje radnych i sugestie wojewody. Ten ponownie zostanie poproszony o opinię dotyczącą nowych zapisów. Sprawa ma również trafić do sądu administracyjnego, który ostatecznie rozstrzygnie spór. Radni pochyla się nad nad projektem nowej uchwały w najbliższy poniedziałek.

Mówi starosta Jarosław Dudkowiak :