Strona dla niepełnosprawnych

2014-09-05 17:44

Niepełnosprawni mieszkańcy powiatu głogowskiego mogą już korzystać z nowej strony internetowej dostosowanej do ich potrzeb. Znajdą tam wykaz instytucji i podmiotów pomocowych oraz informacje o realizowanych przez nie formach wsparcia, programach czy udzielanych dofinansowaniach.

Niepełnosprawni mieszkańcy powiatu głogowskiego mogą już korzystać z nowej strony internetowej dostosowanej do ich potrzeb. Znajdą tam wykaz instytucji i podmiotów pomocowych oraz informacje o realizowanych przez nie formach wsparcia, programach czy udzielanych dofinansowaniach. Internetowa baza danych zastąpiła wydawane dotychczas papierowe informatory. Strona niepelnosprawni.powiat.pl ma być na bieżąco uzupełniana i aktualizowana.

Mówi wicestarosta Grzegorz Aryż :