Szkoły już po letnim liftingu

2014-09-02 15:32

Podczas wakacji sporo działo się w głogowskich szkołach i przedszkolach. Kilkanaście z nich przeszło letnie odświeżenie. Choć w większości placówek remonty zakończyły się przed pierwszym dzwonkiem to w niektórych prace wciąż trwają.

Podczas wakacji sporo działo się w głogowskich szkołach i przedszkolach. Kilkanaście z nich przeszło letnie odświeżenie. Choć w większości placówek remonty zakończyły się przed pierwszym dzwonkiem to w niektórych prace wciąż trwają. Są jednak prowadzone tak aby nie stanowiły zagrożenia dla dzieci i nie zakłócały procesu nauczania. Na wakacyjne remonty w podległych sobie jednostkach miasto przeznaczyło w tym roku siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych. Wydało też trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych na wyposażenie sal i zakup materiałów dydaktycznych dla sześciolatków rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych.

Mówi naczelnik wydziału edukacji w głogowskim magistracie Hanna Żmuda :