Trwa Powszechny Spis Rolny

2020-09-09 9:42
Spis rolny 2020
Autor: brak danych

Trwa pierwszy etap Powszechnego Spisu Rolnego. Teraz rolnicy mogą dokonać samo spisu, w kolejnych etapach będą przeprowadzane ankiety.

Powszechny Spis Rolny 2020 to najważniejsze badanie polskiego rolnictwa. Spisy odbywają się co dziesięć lat, a ich celem jest dokładne scharakteryzowanie rolnictwa w Polsce. Powszechny Spis obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne w kraju i jest obowiązkowy. Zbieranie informacji rozpoczęło się 1 września. Tylko w województwie dolnośląskim do końca listopada spisowi zostanie poddanych kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw rolnych. Wszyscy rolnicy zobowiązani są do udzielania dokładnych i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym. Teraz rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez samospis internetowy lub telefonicznie. Osoby, które chcą spisać się przez Internet mogą to zrobić za pomocą aplikacji, która dostępna jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Aby spisać się telefonicznie, należy zadzwonić pod numer: 22 279 99 99. Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, telefonicznie lub bezpośrednio skontaktują się rachmistrzowie spisowi. Spis potrwa do końca listopada.