Trwają prace przy zabytkowej ambonie z Kurowa Wielkiego

2022-06-30 12:03
Ambona Kurów
Autor: Adrianna Grochala

To trzeci etap prac przy zabytkowej ambonie autorstwa Mistrza CM z kościoła pw. św. Jana Chrzciela w Kurowie Wielkim. Kościół ten jest perełką wśród świątyń tego regionu. Jego sylwetka widoczna z daleka na dobre wpisała się w krajobraz naszych ziem. Tym bardziej cieszy, że możemy mieć udział w ratowaniu zabytków tej świątyni.