W Gminie Żukowice wiele inwestycji drogowych

2022-09-28 11:03
Remont drogi w Kromolinie
Autor: zdjęcia: Urząd Gminy w Żukowicach

Jedne już trwają inne dopiero ruszą. Mieszkańcy w niektórych przypadkach muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

Wkrótce na terenie Gminy Żukowice ruszą inwestycje drogowe. Zmodernizowane zostaną drogi: w Żukowicach ta przy przytulisku, dojazdowa do szkoły w Nielubi  oraz gminna od krajowej 12 w Nielubi w kierunku Bukwicy. Łączna wartość tych prac opiewa na blisko 3 mln zł.  

Ale już teraz trwa inwestycja w Kromolinie. Składa się ona z dwóch etapów: etapu wodociągowego i etapu drogowego. W ramach etapu drogowego zostanie wykonana nowa nawierzchnia z kostki brukowej o szerokości zmiennej 4,0 - 6,0 m na długości 450 m wraz ze zjazdami, na pełnej podbudowie z kruszywa łamanego wraz ze stabilizacją gruntu cementem. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych nastąpi poprzez odprowadzenie wód opadowych do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej. Dodatkowo w ramach zadania bezpośrednio przy jezdni zostaną wykonane chodniki z kostki betonowej o szerokości 2,0 m (od placu zabaw do kościoła) oraz przejście dla pieszych wraz  z oznakowaniem poziomym i pionowym. Koszt tego zadania w zakresie etapu drogowego  to kwota blisko 1.9 mln zł.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki funduszom pozyskanym przez gminę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz dzięki środom finansowym z budżetu gminy.