Warto mieć RSO

2017-09-06 16:28

Ta aplikacja pozwala nie tylko ustrzec się przed zjawiskami pogodowymi, ale także edukuje jak postępować w sytuacjach kryzysowych.

Mowa o Regionalnym Systemie Ostrzegawczym, z którego od jakiegoś czasu mogą korzystać także mieszkańcy Głogowa. Aplikacja jest darmowa i dostępna w odpowiednim dla każdego systemu operacyjnego zbioru programów do pobrania.

Mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji, Bogdan Kaleta.