Głogów. Wniosek o dodatek osłonowy do 31 stycznia

2022-01-21 10:03
MOPS Głogów
Autor: Radio Plus Głogów

Zbliża się termin składania wniosków o dodatek osłonowy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie przypomina, że tylko do 31 stycznia można składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego w ramach tarczy antyinflacyjnej.

Przypomnijmy, że rządowa tarcza antyinflacyjna zakłada, że dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody netto (na tzw. rękę) nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Sam dodatek, to jednorazowa pomoc, która przysługuje za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta.

W Głogowie wnioski składać można elektronicznie lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Sikorskiego 4. Mieszkańcy okolic miasta, wnioski mogą składać w gminnych ośrodkach pomocy społecznej:

- Gmina Kotla – ul. Krzycka 2, Kotla pok. Nr 1;

- Gmina Pęcław - Pęcław 28, 67 – 221 Białołęka;

- Gmina Jerzmanowa - ul. Głogowska 7, Jerzmanowa;

- Gmina Żukowice – ul. Nielubia 51a;

- Gmina Głogów - Biuro Obsługi Mieszkańca Gminy Głogów ul. Piaskowa 1 w Głogowie (parter główne wejście) lub w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie ul. Piaskowa 1 w Głogowie II piętro pokój 214.

Ważne, że wnioski można składać do 31. stycznia, wówczas wypłata realizowana będzie w dwóch ratach do 31 marca 2022 roku i do 2 grudnia 2022 roku. Jeśli wniosek zostanie złożony w drugim terminie, czyli do 31 października 2022 r. -  wypłata środków odbędzie się do 2 grudnia 2022 r.