Wykład o rzeźbiarzu z Głogowa

2015-04-07 12:16
Ksiżąka Johann Pol
Autor: TZG

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej zaprasza na wykład dr Jakuba Jagiełły pt. „Johann Pol – rzeźbiarz z Głogowa”.

Dr Jakub Jagiełło, historyk sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Od lat specjalizujący się w rzeźbie renesansowej i barokowej Dolnego Śląska. Wydawca i autor przewodników. Właściciel wydawnictwa oraz firmy zajmującej się propagowaniem polskich zabytków i turystyki. Zajmuje się również pisaniem artykułów podróżniczych i krajoznawczych. Autor kilkudziesięciu esejów o polskiej sztuce nowożytnej. Jest autorem publikacji dotyczącej XVII-w. głogowskiego rzeźbiarza – Johanna Pola. Jednym z pierwszych kroków autora ku książce, było hasło dotyczące tego artysty, które opublikowane zostało w zeszycie Encyklopedii Ziemi Głogowskiej z 2006 roku. Podczas poniedziałkowego wykładu przybliży sylwetkę oraz omówi dzieła tego wyjątkowego głogowskiego rzeźbiarza. Zapraszam serdecznie w dniu 13 kwietnia br. o godz. 17:30 do auli 209 w PWSZ. Wstęp wolny! Zadanie dofinansowane jest ze środków Gminy Miejskiej Głogów.