Zagłosują nad nazwą ronda

2016-05-31 15:22

Nowowybudowane rondo na osiedlu Piatów Śląskich powinno nosić nazwę Batalionu Zośka. Tak uważają miejscy radni z klubu wyborczego Jana Zubowskiego.

Swoją propozycję przedstawią na najbliższej sesji. Zdaniem samorządowców nadawanie ważnym w mieście ulicom, skwerom czy obiektom imion osób zasłużonych dla kraju lub nazw kojarzonych z historycznymi wydarzeniami to istotny element edukacyjny. Sesję zaplanowano na siódmego czerwca.

Mówi radny Marek Sienkiewicz: