Zakręć się wokół pracy w powiecie polkowickim

2022-10-14 10:13
Zakręć się wokół pracy w powiecie polkowickim
Autor: grafika: Starostwo Powiatowe w Polkowicach

"Zakręć się wokół pracy w powiecie polkowickim" to nowa kampania Starostwa Powiatowego w Polkowicach i Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach. Od lat w powiecie i regionie brakuje kierowców autobusów, więc postanowiono zająć się tym problemem.

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach wie jak zaktywizować lokalny rynek pracy, dlatego przekazuje środki dla chętnych, którzy chcą zdobywać nowe umiejętności zawodowe. Mowa o wsparciu na dokształcanie przyszłych kierowców autobusów. O środki na szkolenie mogą ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, przy czym max. kwota wsparcia to ok. 18.000,00 zł. Czas realizacji szkolenia, tj. kat D + kwalifikacja wstępna przyspieszona, to ok. 6-8 tygodni. Ważne, aby szkolenie zakończyć jeszcze w tym roku. Szkolenia finansowane są ze środków Funduszu Pracy lub ze środków EFS POWER.

Kwestia minimalnego wieku kandydata na prawo jazdy kat. D od lat pozostaje niezmieniona. To 24 lata, przy czym  można zapisać się na kurs, mając ukończone 23 lata i 9 miesięcy. Niższy limit wiekowy obowiązuje dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP (21 lat) i funkcjonariuszy służb mundurowych (Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Służby Granicznej: 19 lat).     Warto jednak pamiętać, że samo posiadanie tej kategorii nie uprawnia do podjęcia pracy zarobkowej jako kierowca – wymagane jest zaliczenie kursu kwalifikacji wstępnej (dotyczy kierowców autobusów i samochodów ciężarowych). Wraz ze zdaniem egzaminu państwowego i odbiorem dokumentu prawa jazdy kategorii D otrzymujemy uprawnienia do kierowania nie tylko autobusami. Posiadając prawo jazdy kategorii D można kierować: autobusami, zespołem pojazdów złożonym z autobusu oraz z lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg), ciągnikiem rolniczym (tylko w Polsce), pojazdem wolnobieżnym.

Aby zostać kierowcą takich pojazdów należy przejść właściwe szkolenie przygotowawcze do wykonywania tego zawodu. W zależności od wieku kierowcy i zdobytych już wcześniej uprawnień można przystąpić do pięciu kursów. Ukończenie szkoleń skutkuje zdobyciem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej – dokumentu niezbędnego do legalnego podjęcia pracy w zakresie przewozu towarów lub osób. Obecnie nie jest wydawany w formie papierowej, a drogą aktualizacji danych w elektronicznym Profilu Kierowcy Zawodowego. By otrzymać Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej trzeba wobec tego wcześniej założyć PKZ i dostarczyć orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Wydawaniem Świadectw Kwalifikacji Zawodowej zajmuje się ośrodek szkoleniowy (dla kierowców po szkoleniu okresowym) lub wojewoda właściwy dla miejsca prowadzenia kursu kwalifikacji wstępnej. By w pełni zalegalizować własne uprawnienia należy z tymi orzeczeniami i Świadectwem Kwalifikacji Zawodowej udać się do Starostwa Powiatowego celem wymiany prawa jazdy na dokument  z kodem 95.

Co ważne, powszechnie przyjęło się, że tego typu uprawnienia i praca są domeną panów, jednak od paru lat ten schemat jest przełamywany. Panie również mogą zdobyć te umiejętności i znaleźć pracę chociażby w lokalnym Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Polkowicach.