Dodatkowa rekrutacja do przedszkoli

2023-06-02 14:09
Dodatkowa rekrutacja do przedszkoli
Autor: UM Gniezno

W sześciu miejskich placówkach jest jeszcze 90 wolnych miejsc, również dla dzieci w wieku 2,5 i 3 lat. Rekrutacja potrwa do 12 czerwca.

Wolne miejsca są w Przedszkole nr 1 „Wesołe Nutki” (os. Władysława Łokietka), Przedszkolu nr 5 „Mali Przyrodnicy" (ul. Rybna 7), Przedszkolu nr 8 „Mali Polanie” (ul. Budowlanych 22), Przedszkolu nr 10 z oddziałami integracyjnymi „Janek Wędrowniczek" (ul. Jana III Sobieskiego 22), Przedszkolu nr 13 „Gniazdo Orląt" (ul. Józefa Paczkowskiego 11) oraz Przedszkolu nr 17 „Piastowska Gromada" (os. Piastowskie 18). Rodzice będą mogli składać wnioski do dnia 12 czerwca do godz. 15:00 w taki sam sposób jak to miało miejsce w pierwszym naborze. Obowiązują te same zasady i kryteria.

Wnioski należy rejestrować pod adresem www.gniezno.przedszkola.vnabor.pl, następnie wybrać jedną z metod:

1) wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru

2) złożyć wniosek elektronicznie bez wychodzenia z domu.

Warunkiem skorzystania z drugiej metody jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Do składanego wniosku należy dodać wszystkie wymagane załączniki w postaci elektronicznej. Załączniki można dodać w formie zdjęcia lub skanu w formatach: jpg, gif lub pdf.

Nabór dotyczy dzieci z roczników 2017-2020. Dodatkowo w rekrutacji uzupełniającej mogą złożyć wniosek oprócz dzieci 3-6 lat również:

1) dzieci 2,5 letnie (urodzone do 28.02.2021 r.), z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają dzieci 3,4, 5 i 6 letnie

2) dzieci spoza miasta Gniezna z zastrzeżeniem, że kandydaci mogą zostać przyjęci do gnieźnieńskich przedszkoli po zapewnieniu miejsca dzieciom zamieszkałym na terenie miasta.

O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.