Gniezno: Urząd Miejski nadaje numer PESEL uchodźcom

2022-03-16 13:46
Urząd Miejski nadaje numer PESEL uchodźcom
Autor: J.Malińska

Urzędy rozpoczynają przyjmowanie wniosków o nadanie obywatelom Ukrainy numeru PESEL. Tak jest również w Gnieźnie. Urzędnicy apelują by wizyty rozłożyć w czasie. Dziennie są w stanie przyjąć około 40 wniosków.

Wymagane dokumenty:

- wniosek,

- dokument podróży lub Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości,

- w przypadku osób, które nie ukończyły 18 r.ż. dokument potwierdzający urodzenie,

- aktualna fotografia biometryczna (jak na dowód osobisty).

W razie braku dokumentów wnioskodawca złoży oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wniosek składany jest w formie papierowej osobiście. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy.

Składając wniosek, warto podać swój adres mailowy i numer telefonu (polskiego operatora) oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwi potem załatwianie innych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne) - będzie potrzebny do weryfikacji tożsamości osoby składającej wnioski drogą elektroniczną. Założenie profilu zaufanego nastąpi automatycznie. Na podany adres mailowy zostanie wysłany identyfikator użytkownika profilu zaufanego. Jednorazowe hasło, niezbędne do jego aktywacji, zostanie przesłane w formie SMSa. Dana osoba uzyska też dostęp do aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty i usługi.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim, na parterze – w sali nr 17, od dnia 16 marca, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00.

Надння номерів PESEL (ідентифікаційного номера) громадянам України, які з приводу російської агресії були змушені залишити свою країну і приїхали до Польщі

Громадянинові України, перебування якого на території Польщі є легальне на підставі ст. 2 параграф 1, на підставі заяви, складної в довільному виконавському органі гміни на території Польщі надається ідентифікаційний номер. (PESEL).

Необхідні документи:

1. Заява.

2. Документ що посвідчує особу, Карта Поляка або інший документ зі знімком, що дозволяє ідентифікувати особу.

3. В разі осіб, яким ще не виповнилося 18 років потрібно пред’явити свідоцтво про народження.

4. Актуальна біометрична фотографія.

У випадку не пред’явлення докумендів, що посвідчують особу заявник підписує попередження про притягнення до кримінальної відповідальності за подачу неправдивої інформації.

Заява складається особисто у паперовій формі.

У випадку якщо особа неправоздатна, частково або повністю недієздатна заяву для отримання номеру PESEL подає один з батьків, опікун, куратор, опікун тимчасовий.

Складаючи заяву, варто подати свою адресу електронної пошти і номер телефону (польського оператора) також виразити згоду на створення “довіреного профілю”. “Довіренний Профіль” у майбутньому полегшить вирішення інших формальностей за допомогою інтернету (наприклад заява про грошву допомогу) “Довіренний Профіль”- буде потрібний до верифікації ідентифікації особи, що подає заяви у електронній формі.

Створення “Довіреного Профілю” наступить автоматично. На подану Вами адресу електроної пошти буде висланий ідентифікатор користувача “Довіреного Профілю”.

Також Ви отримаєте смс повідомлення з одноразовим паролем, необхідний для його активації.

Дана особа отримає також доступ на телефон до додатку mObywatel, тобто цифрового гаманця на документи і послуги.

Заяви можна подавати у Міській раді, на першому поверсі - в кабінеті номер 17, від 16 березня 2022 року з понеділка по п'ятницю з 7:30-18:00.

Urząd Miejski podjął współpracę z zakładami fotograficznymi. Tam uchodźcy z Ukrainy będą mogli bezpłatnie zrobić zdjęcia potrzebne do wyrobienia numeru PESEL:

1. Fotoplastyka

ul. Łubieńskiego 12 A, Gniezno

61 426 49 85

Czynne od poniedziałku do piątku 10:00 do 18:00, sobota 10:00 do 13:00.

2. FOTO-LAB

os. Jagiellońskie 74, Gniezno

61 426 71 33

Czynne od poniedziałku do piątku od 10:00 do 16:00, sobota 9:00 do 12:30.

3. FOTOSTUBE

ul. Zielony Rynek 1, Gniezno

61 425 15 10

Czynne od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00, sobota 10:00 do 13:00.