Gorzów ma nowego Honorowego Obywatela

2022-07-04 7:46
Czesław Ganda
Autor: Łukasz Kulczyński Czesław Ganda

Czesław Ganda został nowym Honorowym Obywatelem Gorzowa. To muzyk, kompozytor, reżyser oraz społecznik.

Czesław Ganda był wieloletnim prezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nieprzerwanie od 54 lat pracuje na rzecz rozwoju kultury i społeczności naszego miasta.

Czesław Ganda jest już 18. Honorowym Obywatelem Gorzowa. Tytuł ten przyznawany jest każdego roku 2 lipca. To data nieprzypadkowa, bo to dzień urodzin naszego miasta.

Życiorys

Urodzony 26.6. 1947 roku. Absolwent Liceum Pedagogicznego w Sulechowie o profilu muzycznym, gdzie uczył się i doskonalił grę na skrzypcach oraz klarnecie. Następnie kontynuował edukację w Studium Nauczycielskim na Wydziale Muzycznym w Gorzowie Wielkopolskim i w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, w Zakładzie Wychowania Muzycznego.

Od początków swojej edukacji muzycznej brał udział w licznych warsztatach, zarówno w zakresie gry na klarnecie, jak i poświęconych metodyce nauczania przedmiotów muzycznych. Jeszcze podczas studiów rozpoczął działalność koncertową, śpiewał w chórze czterogłosowym, grał na skrzypcach i klarnecie, zarówno w zespołach kameralnych, wykonujących repertuar klasyczny, jak i formacjach grających muzykę rozrywkową oraz w kwintecie jazzowym.

W latach 1968-1975 w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzowie Wlkp. był nauczycielem wychowania muzycznego. Każdy uczeń, a było ich ponad 600, potrafił zagrać na dzwonkach diatonicznych, chromatycznych lub na flecie prostym, popularne melodie. Uczył śpiewu, dykcji, historii muzyki, przytaczał utwory wielkich mistrzów zarejestrowanych na płytach winylowych.

W 1975 roku podjął pracę w Zakładowym Domu Kultury „Chemik" Zakładów Włókien Chemicznych Stilon w Gorzowie Wlkp. jako kierownik działu artystycznego. Sprawował tam nadzór artystyczny nad pracą zespołów dziecięcych, młodzieżowych oraz sekcji muzycznych, tanecznych, plastycznych i literackich. Współorganizował koncerty kameralne oraz duże koncerty z udziałem wielu wybitnych artystów scen polskich.

W 1981 roku współtworzył Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Gorzowie Wielkopolskim, którego był trzecim prezesem i pozostaje nim do dziś. Stowarzyszenie powstało na gruncie potrzeby wyrażania zmian społecznych i kulturalnych, a także dążenia przez twórców - amatorów do mistrzostwa, w czym niejednokrotnie sam służył dobrą radą.

W 1991 roku udało mu się reaktywować orkiestrę dętą. Powstała Gorzowska Orkiestra Dęta, której kapelmistrzem został Bolesław Malicki. Z okazji 750 rocznicy nadania praw miejskich zainicjował i zrealizował Festiwal Orkiestr Dętych Alte Kameraden.

2014 roku, po przejściu na emeryturę, podczas Walnego Zebrania Delegatów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. został wybrany prezesem tego stowarzyszenia. Funkcję tę pełnił do 2022 roku.