Gorzów. Trwa nabór na ławników sądowych

2023-06-02 13:40
Sąd
Autor: Marcin Kozielski Sąd

W Gorzowie trwa nabór na ławników do sądu okręgowego i rejonowego. Potrzebnych jest 69 osób.

Ławników wybiera się na czteroletnią kadencję. By nim zostać, trzeba m.in. mieć obywatelstwo polskie, ukończone 30 lat oraz wykształcenie co najmniej średnie. Ławnicy podczas procesu mają gwarantować, że wyrok będzie nie tylko wydany zgodnie z przepisami prawa, ale także zgodny z oczekiwaniem opinii publicznej.

Rada Miasta Gorzowa prowadzi nabór  kandydatów na ławników:

  • do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim:

4 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy,

51 ławników do orzekania w pozostałych sprawach;

  • do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim:

8 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

6 ławników do orzekania w pozostałych sprawach.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku. Zgłoszenia należy kierować bo Biura Rady Miasta.

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp./ Biuro Rady Miasta, pok. 217, 218w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30-15.30, wtorki w godz. 7.30 – 16.30, piątkiw godz. 7.30 – 14.30. tel. (95) 7355672, 7355544.