Opryski lotnicze w Nadleśnictwie Sulęcin

2022-05-09 8:31
Obszar objęty opryskami
Autor: Nadleśnictwo Sulęcin Obszar objęty opryskami

Nadleśnictwo Sulęcin rusza z akcją, która ma na celu ograniczyć liczebność występowania chrabąszcza majowego. W tym celu z samolotów Dromader wykonywany będzie oprysk ratowniczy lasów położonych w okolicach Jemiołowa i poligonu wojskowego w Wędrzynie.

Zabieg obejmie tereny leśne, które są pod opieką Nadleśnictwa Sulęcin o łącznej powierzchni około 230 hektarów. Wykonywanie oprysków lotniczych uzależnione jest jednak od pogody.

Akcja będzie prowadzona do 18 maja. Nadleśnictwo zwraca się do pszczelarzy, aby zapobiegawczo zabezpieczyli pasieki w pobliżu terenów objętych zabiegami.

Na powierzchni 230 ha zostanie zastosowany środek Mospilan 20 SP (substancja aktywna: acetamipryd 20%) w dawce 0,4 kg / ha

- toksyczność dla ludzi – szkodliwy (działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu)

- toksyczność dla pszczół – nie klasyfikuje się ze względu na niskie ryzyko

- toksyczność dla organizmów wodnych - działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

- okres od zastosowania środka do dnia zbioru rośliny (okres karencji) dla runa leśnego – 14 dni,

- okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierząt (okres prewencji) – nie dotyczy

IKAR 95 EC (zawartość substancji czynnej: olej mineralny – 95 %),

- dawka: 1,00 l/ha

- toksyczność dla organizmów wodnych – działa toksycznie

- okres karencji, okres prewencji – nie dotyczy