Polsko-niemieckie oświadczenie duchownych ws. Odry

2022-08-22 13:19
Diecezja zielonogórsko-gorzowska
Autor: www.diecezjazg.pl Diecezja zielonogórsko-gorzowska

Duchowni diecezji wrocławskiej, zielonogórsko-gorzowskiej oraz kościołów niemieckich wydali wspólne oświadczenie w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze. Hierarchowie podkreślają, że należy zrobić wszystko co możliwe, aby rzeka ponownie stała się naturalnym środowiskiem dla wielu gatunków ryb i roślin.

Oświadczenie zostało wydane w języku polskim oraz niemieckim przez wszystkich nadodrzańskich duszpasterzy. Duchowni kościoła katolickiego i ewangelicko-augsburskiego chcą w ten sposób zwrócić uwagę na potrzebę nieustannych prac na rzecz poszanowania środowiska naturalnego rzeki, która od wielu lat łączy ludzi na pograniczu polsko-niemieckim.

Dla wspólnej, przyjaznej dla życia i stworzenia przyszłości nad Odrą.

Wspólne oświadczenie w związku ze śnięciem ryb w Odrze w sierpniu 2022 r.   W ostatnim czasie wszyscy przeżywamy smutek wynikający z masowego śnięcia populacji ryb w rzece Odrze. To naturalne dobro, którego wspólnie doświadczamy po obu brzegach rzeki. Widok martwych ryb porusza ludzi daleko poza naszym regionem, nawet na skalę międzynarodową. Myślimy o wszystkich, którzy starają się zawodowo sprostać temu trudnemu zadaniu, jak i o wolontariuszach. Wszystkich obejmujemy modlitwą.

 Jako Kościoły znajdujące się na wschód i zachód od Odry wyrażamy naszą troskę o podejmowanie starań na rzecz poszanowania środowiska naturalnego. Po wielu latach, w których Odra dzieliła nasze kraje, my jako chrześcijanie w ostatnich dziesięcioleciach pracowaliśmy nad tym, aby Odra była rzeką polsko-niemiecką, która łączy ludzi we wspólnym obszarze kulturowym. Razem modliliśmy się nad brzegami Odry i razem pielgrzymowaliśmy nad Odrą. Jesteśmy wdzięczni, za to, że Odra stała się ponownie bardziej naturalnym środowiskiem dla wielu gatunków ryb i roślin.

W związku z powyższym dostrzegamy potrzebę nieustannych wysiłków na rzecz poszanowania środowiska naturalnego. Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, aby wspólnym wysiłkiem podjąć się odbudowywania fauny i flory rzeki Odry, jej przyrodniczych, naturalnych walorów. Dostrzegamy także możliwość i potrzebę obywatelskiego wsparcia w aspekcie materialnym stosownych działań na rzecz tego pięknego pomnika przyrody, którym jest rzeka Odra i jej cała infrastruktura.

Christian Stäblein Heiner - Biskup Ewangelickiego Kościoła Berlin-Brandenburgia-Śląskie Górne Łużyce (EKBO)

Heiner Koch - Arcybiskup Berlina Archidiecezja Rzymskokatolicka

Tadeusz Lityński - Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Waldemar Pytel - Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

Theresa Rinecker - Superintendentka Generalna Evangelickiego Kościoła w Görlitz EKBO

Frank Schürer-Behrmann - Superintendent Evangelickiego Kościoła Oderland-Spree EKBO

Zielona Góra, 22 sierpnia 2022 r.