Blisko 1000 domów zakonnych pomaga ukraińskim uchodźcom

2022-03-15 17:21 Justyna Bieniek
Dominikanki zakonnice zakon dominikanek
Autor: dominikanki.pl

W 924 domach zakonnych w Polsce i 98 na Ukrainie, siostry zakonne udzielają pomocy duchowej, psychologicznej, medycznej i materialnej – informuje Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Szacuje się, że od początku wojny każde z niemal 150 działających w Polsce i na Ukrainie zgromadzeń, udzieliło pomocy od kilku do nawet 18 tys. ludziom. W 498 domach zakonnych w Polsce i 76 domach na Ukrainie zorganizowano miejsca noclegowe. Do tej pory schronienie otrzymało 3060 dzieci, 2420 rodzin i ponad 2950 osób dorosłych. W 64 placówkach przygotowano ponad 600 miejsc dla sierot, a w 420 placówkach czeka niemal 3000 miejsc dla matek z dziećmi.

Siostry od początku wojny w Ukrainie, współpracując z instytucjami państwowymi i kościelnymi, zaangażowane są w przygotowywanie i wydawanie ciepłych posiłków, żywności, środków czystości, odzieży i koców. Pomagają w transporcie osób z miejsc objętych działaniami wojennymi, pośredniczą w poszukiwaniu pracy w Polsce, tworzą dodatkowe miejsca zatrudnienia w prowadzonych przez siebie ośrodkach, koordynują pomoc uchodźcom w sztabach, pomagają dzieciom z Ukrainy w dostaniu się do polskich szkół, służą jako tłumaczki języka ukraińskiego, a także same organizują zajęcia dla dzieci i matek przybyłych z Ukrainy.

W prowadzonych przez siostry placówkach mogą znaleźć schronienie także osoby starsze i niepełnosprawne. W Polsce wspólnoty zakonne stale prowadzą zbiórki produktów żywnościowych i higienicznych, które wysyłane są na Ukrainę, wydawane uchodźcom lub przekazywane do domów zgromadzeń i innych ośrodków, w których udzielana jest pomoc ofiarom wojny. Siostry przekazują również własne środki finansowe oraz środki prowadzonych przez siebie fundacji.

Teraz w Ukrainie przebywa 332 sióstr z polskich zgromadzeń zakonnych.

Źródło:ekai