Deklaracja końcowa VII Kongresu Zwierzchników Religii Światowych i Tradycyjnych

2022-09-15 14:20
Kongres Kazachstan
Autor: Vatican News/twitter.com

Wzywamy światowych przywódców do porzucenia wszelkiej agresywnej i destrukcyjnej retoryki, która prowadzi do destabilizacji świata oraz do zaprzestania konfliktów i rozlewu krwi we wszystkich zakątkach naszego świata - głosi deklaracja końcowa VII Kongresu Zwierzchników Religii Światowych i Tradycyjnych. Ten odbył się w dniach 13-15 września w stolicy Kazachstanu, Nur-Sułtanie. Wziął w nim udział papież Franciszek.

Uczestnicy kongresu, który obradował pod hasłem „Rola zwierzchników światowych i tradycyjnych religii w duchowym i społecznym rozwoju ludzkości w okresie popandemicznym”, doszli do wniosku, że „negatywne skutki pandemii można przezwyciężyć tylko wspólnym wysiłkiem, wspólną pracą i wzajemną pomocą”. - Jesteśmy przekonani, że rozpętanie jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego, tworzącego ogniska napięć i konfrontacji, powoduje reakcje łańcuchowe, które osłabiają stosunki międzynarodowe. Uważamy, że ekstremizm, radykalizm, terroryzm i wszelkie inne formy przemocy i wojen, bez względu na ich cele, nie mają nic wspólnego z prawdziwą religią i muszą zostać odrzucone w najostrzejszych słowach.

Stanowczo apelujemy do rządów krajowych i upoważnionych organizacji międzynarodowych o udzielenie wszechstronnej pomocy wszystkim grupom religijnym i wspólnotom etnicznym, które w wyniku wojen i konfliktów zbrojnych padły ofiarą łamania praw i przemocy ze strony ekstremistów oraz terrorystów. Wzywamy światowych przywódców do porzucenia wszelkiej agresywnej i destrukcyjnej retoryki, która prowadzi do destabilizacji świata oraz do zaprzestania konfliktów i rozlewu krwi we wszystkich zakątkach naszego świata – napisali uczestnicy kongresu.

Wezwali „przywódców religijnych i wybitne osobistości polityczne z różnych części świata do niestrudzonego rozwijania dialogu w imię przyjaźni, solidarności i pokojowego współistnienia”. Opowiedzieli się „za aktywnym zaangażowaniem przywódców światowych i tradycyjnych religii oraz wybitnych osobistości politycznych w proces rozwiązywania konfliktów w celu osiągnięcia długoterminowej stabilizacji”. Jednocześnie zauważyli, że „pluralizm i różnice religijne, kolor skóry, płeć, rasa i język są wyrazem mądrości woli Bożej w dziele stwórczym”. Dlatego nie do przyjęcia są przypadki „przymuszania do konkretnej religii i doktryny religijnej”. Wezwali do „wspierania wszelkich praktycznych inicjatyw na rzecz podejmowania dialogu międzyreligijnego i międzywyznaniowego, na rzecz budowania sprawiedliwości społecznej i solidarności wszystkich narodów”.

Podkreślili znaczenie Dokumentu o Ludzkim Braterstwie (podpisanego w lutym 2019 roku w Abu Zabi przez papieża i wielkiego imama Al-Azharu), przyjętej przez ONZ w rezolucji z grudnia 2020 roku, oraz Deklaracji z Mekki z maja 2019 roku [przygotowanej przez Światową Ligę Muzułmańską – KAI], wzywających do wzajemnego szacunku i zrozumienia między wyznawcami różnych religii dla wspólnego dobra. Wyrazili przekonanie, że „Wszechmogący stworzył wszystkich ludzi równymi, bez względu na ich przynależność rasową, religijną, etniczną lub inną przynależność lub status społeczny, dlatego tolerancja, szacunek i wzajemne zrozumienie stanowią podstawę wszelkich nauk religijnych”. Wezwali „osobistości polityczne i publiczne, dziennikarzy i blogerów, aby wystrzegali się uogólnień religijnych i nie utożsamiali ekstremizmu i terroryzmu z całymi narodami i religiami miłującymi pokój”.

Opowiedzieli się „za zwiększeniem roli edukacji i formacji religijnej we wzmacnianiu pełnego szacunku współistnienia religii i kultur oraz obalaniu niebezpiecznych uprzedzeń pseudoreligijnych”. Zadeklarowali też dążenie do rozwijania dialogu „z mediami i innymi instytucjami społecznymi, aby wyjaśnić znaczenie wartości religijnych dla promowania znajomości religii, tolerancji międzyreligijnej i pokoju społecznego”.

Następny kongres odbędzie się w Nur-Sułtanie w 2025 roku.

Źródło:ekai