Dziś święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała

2022-09-29 14:55
Trzej Archaniołowie
Autor: Francesco Botticcini/wikimedia commons

29 września Kościół katolicki obchodzi święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Tradycja chrześcijańska, a także judaistyczna i częściowo muzułmańska naucza o niewidzialnych, dobrych duchach posyłanych przez Boga do ludzi, aby objawiać plany Stwórcy i chronić wiernych.

Według tradycji chrześcijańskiej, archaniołowie należą do szczególnego rodzaju duchów posyłanych przez Boga, którzy odegrali ważną rolę w wielu wydarzeniach historii zbawienia. Jak wszyscy aniołowie są wysłannikami Boga. Pismo św. wspominając o aniołach, wskazuje na hierarchiczny podział tych istot. Hierarchia ta wiąże się nie tyle z własną godnością, ale z zadaniami pełnionymi przez anioły. Archaniołowie odegrali ważniejszą rolę od aniołów, stąd płynie to rozróżnienie. Nie jest znana ich dokładna liczba, Biblia podaje jednak imiona trzech z nich.

Michał (imię to oznacza: „Któż jak Bóg”) wymieniony jest w Starym i Nowym Testamencie 5 razy, jako: „jeden z przedniejszych książąt nieba”, obrońca wiernych, wódz zastępów anielskich walczący z Szatanem. Archaniołowi Michałowi przypisuje się zwycięstwo w walce ze złymi duchami (upadłymi aniołami) i strącenie ich, wraz z Lucyferem na czele, z nieba do czeluści piekielnych u początku historii stworzonego przez Boga świata, jeszcze przed grzechem Adama i Ewy. Św. Michał jest zarazem aniołem sądu jak i miłosierdzia Bożego: wspiera wiernych w walce ze złem, a jako szczególny opiekun Kościoła, stojąc u wezgłowia umierających, pomaga w ostatecznej walce o zbawienie i towarzyszy duszom zmarłych na sądzie Bożym.

Gabriel („Bóg jest mocą”, „mąż Boży”) pojawia się w Starym Testamencie w księdze proroka Daniela, tłumacząc sens proroczych wizji i wolę Bożą. Najpiękniejszą rolę św. Gabriel wypełnił w Nowym Testamencie. W świątyni jerozolimskiej zwiastował Zachariaszowi narodzenie syna, św. Jana Chrzciciela, a przede wszystkim zwiastował Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego. Papież Pius XII ogłosił go patronem telefonu, telegrafu, radia i telewizji. Gabriela czczą także muzułmanie, którzy wierzą, że za jego pośrednictwem Mahomet otrzymał misję utworzenia nowej religii.

Rafał („Bóg uleczył”) uważany jest za szczególnego patrona podróżnych i chorych. W Starym Testamencie czytamy, że Archanioł przeprowadza młodego Tobiasza przez wiele trudów w czasie podróży do Persji, pozwala mu szczęśliwie się ożenić i uzdrawia ze ślepoty ojca młodzieńca. ” Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów – czytamy w księdze Tobiasza – którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (12, 15).

W początkach chrześcijaństwa, dość pochopnie oddawano cześć siedmiu archaniołom. Ponieważ znane są imiona tylko 3, wymienionych w Piśmie świętym archaniołów, dozwolony jest tylko ich kult. 

Źródło:ekai