Finały XXV Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”

2022-05-12 15:12
Biblia
Autor: Exe Lobaiza/cathopic.com

Finały 25. Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz” odbyły się 11 maja w gmachu kurialnym w Bielsku-Białej. Po przerwie spowodowanej pandemią młodzi ludzie ze szkół podstawowych i średnich z terenu Śląska i Małopolski, ale także z innych zakątków Polski znowu mogli się spotkać w salach, gdzie pisali testy na najtrudniejszym etapie zmagań.

W środowych finałach wzięło udział ponad 170 uczniów z trzech grup wiekowych podstawówki oraz uczestnicy specjalnej edycji. Miesiąc wcześniej do finałów podeszło około 250 młodych ludzi ze szkół średnich. Jak podkreślił ks. prałat Józef Oleszko, najważniejsze w obchodzącym swe ćwierćwiecze konkursie jest to, że po pandemii wszystko wraca do normalności.

Doradca metodyczny katechezy Ewa Liberadzka powiedziała, że wśród konkursów towarzyszących – obok literackiego i piosenki – nowością było domino ewangelizacyjne „Historia Jezusa piórem św. Marka”. Dzieci po wnikliwym przeczytaniu Pisma Świętego musiały wymyślić spójną i logiczną grę dydaktyczną.

Bogusław Czyż, prezes Towarzystwa Katechetycznego „Jonasz” ze Skoczowa, które wspólnie z Wydziałem Katechetycznym kurii bielsko-żywieckiej organizuje to przedsięwzięcie od ćwierćwiecza zauważył, że od początku konkurs nie miał być „wyścigiem szczurów”. - Każdy może wziąć w nim udział. Poza tym, dobra atmosfera sprawia, że dzieci chętnie startują – zaznaczył katecheta.

W tegorocznym konkursie „Jonasz” na wszystkich jego etapach uczestniczyło kilkanaście tysięcy dzieci z terenów diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego oraz diecezji cieszyńskiej i katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz ze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego na Zaolziu. W zmaganiach konkursowych brali udział także przedstawiciele innych denominacji protestanckich.

Do końcowych testów sprawdzających znajomość Ewangelii św. Marka przystąpili w swoim miejscu zamieszkania uczniowie ze szkół na Zaolziu w Republice Czeskiej.

Patronat honorowy nad konkursem sprawują: biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel oraz zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego bp Adrian Korczago.

Źródło: KAI