Litewscy biskupi apelują o modlitwę różańcową w intencji pokoju

2022-02-04 11:01 Justyna Bieniek
Wilno
Autor: Lestat (Jan Mehlich)/wikimedia commons

Biskupi wystosowali apel o podjęcie w tym miesiącu modlitwy różańcowej w intencji Ojczyzny i pokoju w Europie. „ Luty przypomina każdemu obywatelowi Litwy o ciężko wywalczonej niepodległości naszej Ojczyzny” – napisali.

16 lutego Litwa będzie obchodziła kolejną rocznicę ogłoszenia niepodległości. Nawiązując do tego wydarzenia biskupi napisali: „Miesiąc luty przypomina każdemu obywatelowi Litwy o ciężko wywalczonej niepodległości naszej Ojczyzny ponad 100 lat temu. Od samego początku wierni aktywnie uczestniczyli w tworzeniu państwa. Dziś, gdy z dumą patrzymy na dzieło budowy państwa, zachęcamy do dziękczynienia za niepodległość kraju i do modlitwy, by mieszkańcy Litwy doceniali to, co zostało osiągnięte”.

Biskupi przypominają, że wolność i pokój są bezcennymi darami Boga i stanowią „konieczny warunek harmonijnego i nieskrępowanego rozwoju każdego społeczeństwa”. Zwracają uwagę, że „pokój w Europie jest dziś zagrożony”. Dlatego apelują do wszystkich.„My, biskupi litewscy, zachęcamy wiernych, by przez cały luty włączali się w codzienną modlitwę różańcową za Ojczyznę i pokój w Europie. Niech w każdym domu, w każdej rodzinie i kościele, zabrzmi modlitwa za matczynym wstawiennictwem Maryi: Najświętsza Panno Maryjo, Królowo Pokoju i Patronko Litwy! Chroń i opiekuj się Litwą, Ukrainą i całą Europą!” - czytamy w apelu.

Dla przypomnienia: 16 lutego 1918 roku Rada Litewska ogłosiła Akt Niepodległości kraju. Dokument podpisało 20 sygnatariuszy wśród nich Stanisław Narutowicz, brat pierwszego prezydenta niepodległej Polski Gabriela Narutowicza. W czasie podpisania Aktu Litwa znajdowała się jeszcze pod okupacją niemiecką, dlatego dokument nie oznaczał powstania państwa litewskiego, a jedynie wyrażał wolę narodu do samostanowienia. Realna niepodległość Litwy rozpoczęła się wraz z zakończeniem I wojny światowej w listopadzie 1918 r.

Źródło:ekai