Papież na spotkaniu z fundacją, która inspiruje się nauczaniem Jana Pawła II

2023-06-05 17:20
Watykan
Autor: Shutterstock Watykan

Trzeba zabiegać o przyszłość, w której dla każdego będzie miejsce – powiedział Papież na audiencji dla watykańskiej fundacji Centesimus Annus pro Pontifice. Powstała 30 lat temu pod wpływem nauczania Jana Pawła II, a jej nazwa pochodzi od tytułu encykliki świętego Papieża. Szerząc Społeczne Nauczanie Kościoła, staraliście się pokazać, że nie jest to tylko teoria, ale może się stać stylem życia, który przyczynia się do rozwoju społeczeństwa na miarę godności człowieka – przyznał Franciszek.

Papież zauważył, że przez ostatnich 30 lat centralne miejsce osoby, dobro wspólne, solidarność i subsydiarność to pojęcia, które zostały przekute w konkretne działania i stały się inspiracją dla wielu ludzi. Franciszek w sposób szczególny podziękował fundacji za zaangażowanie w szerzenie jego osobistego wkładu w rozwój nauki społecznej.

„W adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium chciałem ostrzec przed niebezpieczeństwem rozwijania gospodarki w niezdrowy sposób. Ta ekonomia zabija - powiedziałem w 2013 r., potępiając model ekonomiczny, który generuje odrzuconych i sprzyja temu, co można nazwać globalizacją obojętności. Wielu z was pracuje w sferze ekonomii: wiecie, jak korzystny dla wszystkich może być sposób wyobrażania sobie rzeczywistości, który stawia osobę w centrum, który nie umniejsza pracownika i dąży do tworzenia dobra dla wszystkich. Troska o środowisko i troska o ubogich są połączone: wzajemnie się wspierają lub wzajemnie ulegają zniszczeniu. Ostatecznie nikt nie może ocalić się w pojedynkę, a ponowne odkrycie braterstwa i przyjaźni społecznej jest decydujące, aby nie popaść w indywidualizm, który sprawia, że ludzie tracą radość życia, a nawet tracą życie“ - stwierdził papież.

Źródło:ekai