Świętokrzyskie Anioły Dobroci rozdane

2021-10-13 11:41
Anioły Dobroci
Autor: swietokrzyskie.pro

Monika Wzorek z Fundacji „Dajemy Wybór” oraz Świetlica Franciszkańska w Skarżysku- Kamiennej to laureaci tegorocznej edycji plebiscytu „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Zwycięzcy zostali wybrani spośród 10 zgłoszeń w kategoriach indywidualnej i zespołowej.

Plebiscyt „Świętokrzyski Anioł Dobroci” organizuje od 17 lat Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Statuetki przyznawane są w dwóch kategoriach: indywidualnej – dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem niosą pomoc potrzebującym i grupowej, która przeznaczona jest dla realizujących podobne cele organizacji i stowarzyszeń.

Tegoroczna laureatka, Monika Wzorek z Fundacji „Dajemy Wybór” w Kazimierzy Wielkiej, otrzymała Anioła za bezinteresownie niesioną pomoc i wsparcie potrzebującym – osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym dzieciom. Współpracuje zarówno z gminami, ośrodkiem pomocy społecznej, placówkami edukacyjnymi, jak i podmiotami prywatnymi oraz fundacjami i stowarzyszeniami.

Laureatka jest inicjatorką wielu akcji i wydarzeń charytatywnych, działa także na rzecz wyrównywania szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzi zbiórki na leczenie dzieci niepełnosprawnych, organizuje turnieje sportowe, wyjazdy na ferie zimowe, wakacje, spływy kajakowe itp. W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest pomysłodawczynią organizacji kursów samoobrony dla kobiet, działa aktywnie w Gminnych Zespołach Interdyscyplinarnych dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od 2019 r. współprowadzi wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich „Pełną szafę” – miejsce wymiany ubrań, sprzętu i wyposażenia.

Natomiast w kategorii zespołowej wyróżniona została Świetlica Franciszkańska prowadzona przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej. Instytucja obejmuje opieką grupę 20 dzieci i młodzieży. Od 12 lat ta działalność rozwija się i z całą pewnością stwierdzam, że jest bardzo potrzebna. Nagroda jest dla nas z jednej strony dużym zaskoczeniem, ale to też bardzo duży dar, że ludzie dostrzegają potrzebę pomocy innym – mówił podczas gali o. Janusz Siwicki, gwardian ojców franciszkanów.

Statuetki oraz wyróżnienia dla osób i instytucji najbardziej zaangażowanych w działalność na rzecz osób potrzebujących wręczyli w Filharmonii Świętokrzyskiej wicemarszałek województwa Renata Janik oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Henryk Milcarz.

Wśród wyróżnionych w tym roku była m.in. Agnieszka Kula-Kielian, twórczyni Ogrodu Biblijnego w Gorzkowie, kierowniczka Dziennego Domu Seniora Caritas kieleckiej w Gorzkowie. Dzięki jej inicjatywie dla osób starszych dostępne jest nietypowe poznawanie tajników Biblii poprzez dobór roślin i rzeźb, a tym samym oryginalna integracja, która służy całemu środowisku Gorzkowa.

Źródło: KAI, swietokrzyskie.pro