Zwykły ksiądz sekretarzem generalnym KEP? Są zmiany w statucie Episkopatu

2022-08-26 22:51
Biskupi
Autor: BP KEP

Znowelizowany statut Konferencji Episkopatu Polski pozwala, aby funkcję sekretarza generalnego KEP pełnił zwykły ksiądz. Umożliwi też w sytuacjach nadzwyczajnych - obrady tego gremium w formie on-line.

Nowelizacja dokumentu została przyjęta przez Radę Biskupów Diecezjalnych, a do wprowadzenia w życie wymaga jeszcze „recognitio” (przejrzenia) przez Stolicę Apostolską. Pracował nad nią zespół pod kierunkiem wrocławskiego biskupa i wytrawnego kanonisty Krzysztofa Wętkowskiego. W wypowiedzi dla KAI hierarcha podkreśla, że wprowadzone zmiany są odpowiedzią na nowe sytuacje i wyzwania, jakie przynosi życie. Wśród nich wymienia sytuacje nadzwyczajne, chociażby doświadczenie niedawnej pandemii.

W związku z tym, znowelizowany statut – w takim nadzwyczajnym czasie – umożliwia przeniesienie niektórych kompetencji na przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz na jej prezydium. Zapewnia też ciągłość trwających kadencji. Wprowadza możliwość zdalnych obrad (on-line), zarówno zebrań plenarnych KEP, jak i Rady Stałej oraz poszczególnych komisji, bądź rad i innych ciał statutowych.

Bp Wętkowski wyjaśnia, że zebrania plenarne będą mogły odbywać się w tym trybie w sytuacjach nadzwyczajnych, natomiast inne gremia KEP będą mogły spotykać się on-line w zależności od decyzji ich przewodniczących. Nowy statut wprowadza też zasadę, że zebrania plenarne KEP winny mieć miejsce trzy razy w roku. Dokument modyfikuje tryb oficjalnej promulgacji dokumentów Konferencji Episkopatu. Do tej pory niezbędna była ich promulgacja w „Aktach Konferencji Episkopatu Polski”, teraz wystarczy do tego publikacja na oficjalnej stronie internetowej KEP.

Zmieniono też tryb wybierania krajowych duszpasterzy środowisk i ruchów. Do tej pory wyboru dokonywała Konferencja Episkopatu na zebraniu plenarnym, teraz wystarczy wybór przez przewodniczącego KEP na wniosek biskupa, który stoi na czele komisji ds. duszpasterstwa, po uzyskaniu zgody przełożonych danego kapłana.

Znowelizowany statut umożliwia też wybór na sekretarza generalnego nie tylko biskupa, ale także zwykłego księdza. Bp Wętkowski wyjaśnia, że dotąd istniał zapis nakazujący wybór spośród biskupów (członków Konferencji) i na ogół zostawał nim któryś z biskupów pomocniczych. Teraz zaproponowany został zapis, że Konferencja Episkopatu wybiera sekretarza generalnego spośród biskupów pomocniczych lub prezbiterów.

Źródło:ekai