[UWAGA] Koszalin: Kąpielisko przy Wodnej Dolinie tymczasowo zamknięte

2023-07-06 10:57
Wodna Dolina w Koszalinie
Autor: www.koszalin.pl Zalew Wodna Dolina w Koszalinie

Czerwona flaga i tymczasowy zakaz kąpieli obowiązuje przy kąpielisku na Wodnej Dolinie w Koszalinie. Jakość wody nie jest stabilna.

Woda w kąpielisku na Wodnej Dolinie nie jest przydatna do kąpieli. Obowiązuje tam tymczasowy zakaz kąpieli. Na dopływie do zbiornika retencyjnego występują niekontrolowane zrzuty zanieczyszczeń do rzeczki Dzierżęcinka, która zasila wody kąpieliska. Zrzuty najprawdopodobniej pochodzą z osiedla Raduszka do dopływu rzeki Dzierżęcinka o nazwie Raduszka, którego ujście zlokalizowane jest poniżej kładki w Kretominie. Innym czynnikiem wpływającym na niedostateczną jakość wody są z rzut nieczystości do Dzierżęcinki z pobliskich pól (azotany, fosforany ) oraz zanieczyszczenie wód przez gniazdujące na terenie zbiornika oraz dopływu rzek i ptactwo wodne.

Kąpielisko jest pod nadzorem koszalińskiego Sanepidu. Z informacji uzyskanych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koszalinie kąpielisko zostało tymczasowo wyłączone z użytkowania. Zarządca kąpieliska, czyli Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie, musi uzyskać trzykrotnie dobry wynik badań laboratoryjnych wody, by kąpielisko ponownie zostało udostępnione mieszkańcom.

Informacje o aktualnej jakości wody w kąpielisku Wodna Dolina umieszczane są na tablicy informacyjnej, natomiast w czasie zamknięcia kąpieliska ratownicy informują plażowiczów o zakazie wchodzenia do wody.

Pozostałe kąpieliska w regionie są czynne.