Koszaliński Budżet Obywatelski- ostatni moment na głosowanie

park Koszalin
Autor: Magda Wanowska-Miksa Kilka projektów zgłoszonych do tegorocznego Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego dotyczy rewitalizacji terenów zielonych.

To ostatni moment na oddanie głosu w Koszalińskim Budżecie Obywatelskim. Głosowanie zakończy się jutro o północy. Mieszkańcy mogą oddać głos na trzy projekty ogólnomiejskie i jeden projekt ze swojego osiedla. Jest w czym wybierać.

Z projektów ogólnomiejskich zagłosować można m. in. na nowy park i boisko na Rokosowie, budowę tężni solankowych, skate park czy postawienie w mieście czytelniczych ławek. Można także wybrać przestrzeń związaną ze sztuką i zagłosować na projekty grupy koszalińskich artystów, którzy chcą zmienić przestrzeń starej kotłowni Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, a potem tam tworzyć.

-Oba nasze projekty dotyczą jednego miejsca, czyli starej kotłowni w piwnicy biblioteki. Projekt nr 19 pod nazwą „Sztuka w Parku” zakłada doposażenie i wykonanie prac remontowych w powstającej tam Galerii Słowik. Potrzebny jest remont posadzki oraz wymiana okien. Projekt obejmuje też zakup sprzętu, który będzie służył do prezentacji eksponatów. Z tym wiąże się nasz drugi pomysł, czyli projekt nr 16 nazwany „Słowik 12”. Chcielibyśmy w nowej galerii zorganizować 12 wystaw artystów, mieszkających i tworzących w Koszalinie. Chcemy zaproponować mieszkańcom tradycyjną sztukę w nowoczesnym wydaniu. Wystawy rysunku, malarstwa, grafiki, rzeźby czy fotografii, w połączeniu z koncertami muzycznymi tworzyłyby nową jakość artystyczną w koszalińskich galeriach- mówi jeden z autorów projektów Grzegorz Otulakowski.

Projekty osiedlowe muszą jeszcze wybrać mieszkańcy osiedli: Lubiatowo, Rokosowo, Jamno-Łabusz, Śródmieście, a także Wspólny Dom, gdzie do wyboru jest remont nawierzchni ul. Hołdu Pruskiego w Koszalinie, Aleja Kwitnących Głogów przy ul. Wyspiańskiego albo „Nasz wspólny park” przy Filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.

Filia nr 9 KBP
Autor: Magda Wanowska-Miksa Filia nr 9 KBP

-Projekt ma doprowadzić do rewitalizacji terenu zielonego wokół Filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, w wyniku czego powstanie park kieszonkowy z ogrodem społecznym. W ramach projektu planujemy "zreanimować" istniejący trawnik, czyli podsypać nowa ziemię i wysiać trawę a na jego części łąkę kwietną, postawić hotelik dla owadów. Zakupimy ławki, leżaki i stoliki składane. Poza tym planujemy zakup  i nasadzenia krzewów owocowych, których owoce staną się pokarmem dla ptaków, a odbiorcy projektu zyskają dzięki temu „śpiewające żywopłoty”. W części rekreacyjnej powstałoby miejsce zabaw dla dzieci. Bardzo zależy nam na zlikwidowaniu placu, na którym  w chwili obecnej jest zniszczony asfalt, w to miejsce miałby być wysypany piasek, który latem pełniłby funkcję małej plaży. Planujemy również wymianę starych, popękanych chodników na nowe płyty chodnikowe. Chcielibyśmy również zainstalować kilka podwyższonych grządek w skrzyniach, aby mieszkańcy mogli uprawiać w nich warzywa. Dzięki tym działaniom powstanie przestrzeń wypoczynkowo - rekreacyjna,  a odbiorcy zyskają wiedzę ekologiczną i nabiorą przekonania, że mają realny wpływ na miejsce zamieszkania. Miejsce to będzie pełniło również funkcję czytelni bibliotecznej i miejsca wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez bibliotekę, będącą gospodarzem terenu- mówi Katarzyna Czarkowska, kierowniczka Filii nr 9 Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.

Głosowanie w Koszalińskim Budżecie Obywatelskim zakończy się jutro (21 października) o północy. Głosować może każdy mieszkaniec Koszalina, bez względu na wiek. Głosujemy przez stronę internetową koszalin.budzet-obywatelski.org. Osoby, które nie potrafią tego zrobić, uzyskają pomoc w filiach bibliotecznych KBP lub Referacie Konsultacji Społecznych przy ul. Zwycięstwa 42.