Pielęgniarki z Koszalina wciąż bez podwyżek

2022-09-09 16:53
Szpital Wojewódzki w Koszalinie
Autor: Magda Wanowska-Miksa

Pielęgniarki ze Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie wciąż nie otrzymały należnych im ustawowo podwyżek. W związku z tym zapowiadały na dziś protest. Ten się jednak nie odbył. Pielęgniarki zrezygnowały z akcji. Poza mikrofonami mówią, że boją się stracić pracę. Szpital tłumaczy, że brakuje im pieniędzy na wzrost wynagrodzeń, a w sprawie interweniuje poseł i radny.

Zgodnie z ustawą z 1 lipca o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego, niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, pielęgniarki powinny zarabiać więcej. Jednak te zatrudnione w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie jeszcze podwyżek nie otrzymały. Z obawy o utratę pracy nie chciały się wypowiadać do mediów, ale w ich imieniu sprawę przedstawili poseł Radosław Lubczyk i koszaliński radny Błażej Papiernik, którzy po raz kolejny interweniują w tej sprawie:

-Na te podwyżki NFZ przeznaczył 18 mln zł, w podziale na 6 miesięcy, to jest 3 mln zł miesięcznie, także zamierzamy zgłosić popełnienie przestępstwa przez dyrektora Kondaszewskiego, który dostał te pieniądze, a nie przekazał ich na konta pielęgniarek. Wysłaliśmy też pismo do Państwowej Inspekcji Pracy, aby sprawdzili co się dzieje w szpitalu w Koszalinie

-powiedział poseł Lubczyk.

Listen to "poseł Radosław Lubczyk i koszaliński radny Błażej Papiernik" on Spreaker.

Marzena Sutryk, rzecznik prasowa Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie tłumaczy, że szpitalowi brakuje środków na podwyżki:

-To nie jest zła wola dyrekcji. Szpital Wojewódzki po prostu dostał za mało środków za realizację podwyżek ustawowych. Ze względu na to, że szpital nie może zapewnić ciągłości wypłaty tych podwyżek, nie zostały one uruchomione. Budżet jest niedoszacowany. Jeżeli chodzi o nasze wyliczenia na podwyżki brakuje około 2 mln zł miesięcznie. Szpital otrzymuje z NFZ 21,5 mln zł na miesięczne funkcjonowanie. Same wynagrodzenia po podwyżkach wyniosłyby 19 mln zł. Nie można podjąć się wypłaty zobowiązań, nie mając na nie pokrycia. Wciąż liczymy na to, że brakujące środki zostaną uzupełnione i będziemy mogli uruchomić wypłatę podwyżek z wyrównaniem od 1 lipca.

Listen to "Marzena Sutryk, rzecznik prasowa Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie" on Spreaker.

W oświadczeniu dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ Pawła Kurzaka czytamy:

„W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o niewykonaniu przez kierownictwo Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie obowiązku wynikającego z wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 26-05-2022r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U.2022.1352) i niedokonaniu podwyższenia wynagrodzenia uprawnionym pracownikom podmiotu, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie informuje, że:

1.Dokonał zwiększenia od dnia 1 lipca 2022r. wyceny świadczeń opieki zdrowotnej będących przedmiotem umów zawartych ze Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie na warunkach wynikających z rekomendacji nr 65/2022 z dnia 13-07-2022r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej 59/2022 ZLC (wariant II rekomendacji).

2. W wyniku zwiększenia wyceny świadczeń wartość zawartych przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie umów w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022r. wzrosła o ponad 18 milionów zł.

3.Oddział Funduszu przekazał Szpitalowi Wojewódzkiemu w Koszalinie stosowne aneksy do umów, których przedmiotem było zwiększenie od lipca 2022 r. wyceny świadczeń. Wszystkie aneksy zostały przez Szpital podpisane.

4.Oddział Funduszu przekazał na rachunek bankowy Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie środki finansowe ze prawidłowo sprawozdane świadczenia udzielone od lipca br. na kwotę 30,5 miliona zł; taka informacja została przekazana przez dyrektora Oddziału podczas rozmowy z Posłem na Sejm RP Radosławem Lubczykiem.”

Szpital tłumaczy, że te 18 mln zł, o które NFZ zwiększył kontrakt ze szpitalem, zasiliły cały ich budżet i mogą być przeznaczone na pokrycie innych zobowiązań i różne inne wydatki lecznicy. Do tematu będziemy wracać.