Święto rodzin zastępczych z powiatu koszalińskiego

2022-10-14 14:13
Rodzinalia w Niekłonicach
Autor: MK "Rodzinalia" w Niekłonicach

W Niekłonicach pod Koszalinem spotkały się rodziny zastępcze wraz z wychowankami z całego powiatu koszalińskiego. Okazją do tego były coroczne „Rodzinalia”. Był grill, muzyka, zabawy i konkursy z nagrodami.

W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych.

W sytuacji, kiedy dziecko nie może wychowywać się w swojej rodzinie biologicznej, najlepszym rozwiązaniem jest zapewnienie mu opieki w jednej z form rodzinnej pieczy zastępczej, szczególnie w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem.

Rodzina zastępcza przyjmując dziecko pod swoja opiekę, dba o jego rozwój fizyczny i intelektualny, zaspakaja potrzeby zarówno w sferze materialno - bytowej jak i emocjonalnej. Angażuje się w proces kształcenia, pogłębia zainteresowania, organizuje wypoczynek wakacyjny. Pokazuje, jak tworzyć więzi, dbać o innych i o siebie. Najkrócej mówiąc wypełnia obowiązki rodzicielskie wobec dziecka, dla którego tworzy rodzinę zastępczą.

W powiecie koszalińskim jest 90 rodzin zastępczych. Opiekują się stu osiemdziesięciorgiem dzieci.

Listen to ""Rodzinalia" dla rodzin zastępczych z pow. koszalińskiego" on Spreaker.