Ulgi dla przyszłych mieszkańców Koszalina

Wraki samochodów
Autor: Straż Miejska w Poznaniu

Mieszkańcy Kretomina i Starych Bielic, którzy od stycznia zostaną włączeni do granic Koszalina będą mogli bezpłatnie wymienić dowody rejestracyjne.

Od 1 stycznia 2023 roku Koszalin powiększy swoje granice o sołectwo Kretomino i część Starych Bielic. To oznacza, że choć dom czy firma pozostają na swoim miejscu, to zmieni się ich adres na… Koszalin. Ostatnio radni miejscy przegłosowali uchwałę, na mocy której mieszkańcy przyłączanych miejscowości nie będą ponosić opłat np. za wymianę dowodu rejestracyjnego. Uchwała wejdzie w życie 1 stycznia 2023 roku.

Od nowego roku zmieni się także wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Mowa oczywiście o autach pozostawionych w niedozwolonych miejscach lub samochodach w bardzo złym stanie technicznym, o które nikt od dłuższego czasu nie dba. Najpierw służby poszukują właściciela, a jeśli ten nie uprzątnie pojazdu, to zostanie on odholowany na płatny parking, wszystko oczywiście na koszt właściciela. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 rok.

Listen to "Tomasz Czuczak o wymianie DR" on Spreaker. Listen to "zmiany stawek za usunięcie pojazdu" on Spreaker.