W Kołobrzegu powstaje nowa „Strategia Rozwoju”

2021-10-15 14:42 Marcin Kieca
W Kołobrzegu powstaje nowa „Strategia Rozwoju”
Autor: Materiały prasowe

Zmieniła się procedura uchwalania strategii. Obecnie wymaga ona konsultacji społecznych we wszystkich najważniejszych kwestiach.

Strategia Rozwoju ma to być dokument, który wytyczy ścieżkę rozwoju miasta. Obecnie włodarze spotykają się z mieszkańcami aby poznać ich opinie i potrzeby. Tym bardziej, że działania mają być długofalowe.

Odbyły się już dwa spacery badawcze, podczas których zostały poruszone tematy m.in. kołobrzeskiego portu, wyprowadzenia ruchu kołowego z centrum miasta oraz rozwoju przestrzeni miejskiej.

Kolejny spacer badawczy zaplanowano w poniedziałek. Tym razem tematem będą działania miasta na rzecz seniorów. W planach są także spotkania warsztatowe, które odpowiedzą na pytania dotyczące spraw społecznych i gospodarczych.