W Pile powstał Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

2022-05-26 14:46
W Pile utworzono Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
Autor: pixaby W Pile utworzono Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Z jego oferty mogą skorzystać ofiary, świadkowie oraz osoby im najbliższe.

W punkcie świadczone jest wsparcie prawne, mediacyjne i psychologiczne. Można tam również uzyskać pomoc materialną. Celem udzielanej pomocy jest dążenie do zminimalizowania skutków przestępstwa doświadczanych przez pokrzywdzonego, tak aby taka osoba odzyskała dobrostan psychiczny, była w stanie skutecznie korzystać z przysługujących jej praw w dochodzeniu sprawiedliwości oraz znormalizowania sytuacji bytowej.

Pilski Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem działa przy ul Okrzei 18 i czynny jest w poniedziałki pomiędzy 15:00 a 20:00 oraz w środy 08.00-13.00