Zdecyduj o Strategii Rozwoju Koszalina do 2030 roku

2021-06-30 16:37 a.gorska
Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Koszalina do roku 2030
Autor: pixabay

Władze miasta zachęcają wszystkich mieszkańców do czynnego udziału w konsultacjach społecznych.

Rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju Koszalina do roku 2030.Strategia wskazuje co, jako lokalna społeczność możemy i chcemy w tym czasie osiągnąć. Określa wizję miasta, czyli przyszłości Koszalina, misję, czyli wartości istotne dla mieszkańców oraz cechy wyróżniające. Przy tworzeniu Strategii Rozwoju Koszalina czynny udział wezmą mieszkańcy miasta. Zaplanowano kilka spotkań i dyskusję. Spotkanie konsultacyjne 6. lipca w sali 300 UM w Koszalinie. Także na rynku staromiejskim zaplanowano dwa spotkania z mieszkańcami na żywo. Na razie nie podano jeszcze konkretnych terminów. Wszelkie informacje na temat planowanej Strategii Rozwoju Koszalina na stronie internetowej miasta. (Posłuchaj naszych rozmówców) Q

Andrzej Kierzek, zastępca prezydenta Koszalina