Kard. Stanisław Dziwisz: Karol Wojtyła przemawiał najgłębiej do wszystkich swoją osobistą świętością

2022-05-18 14:27
Bazylika Ofiarowania NMP w Wadowicach
Autor: wikipedia, Yarl

Droga życia Karola Wojtyły zaczęła się sto dwa lata temu właśnie tu, w Wadowicach i zaprowadziła go do współczesnego świata. Głosił Ewangelię Jezusa Chrystusa słowem, służył Kościołowi jako mądry przewodnik, przemawiając najgłębiej do wszystkich swoją osobistą świętością. Droga zdobywania świętości, czyli droga miłości i służby, jest otwarta przed każdym z nas – mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas Eucharystii sprawowanej w bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach.

Podczas Mszy świętej sprawowanej w bazylice Ofiarowania NMP w Wadowicach kard. Stanisław Dziwisz wraz z kard. Konradem Krajewskim, abp. Piero Marinim i delegatami watykańskimi modlili się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Po Eucharystii odwiedzili oni Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach.

W dwudziestą piątą rocznicę pontyfikatu Jan Paweł II ujawnił Kościołowi z całą prostotą i pokorą, że identyczny dialog odbywał się każdego dnia w jego sercu. Wpatrywał się w spojrzenie Chrystusa, który znał jego ludzkie ułomności, ale ośmielał go, by podobnie jak Szymon Piotr z ufnością odpowiadał: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”, i by podejmował powierzone mu zadania (por. homilia, 16 X 2003, n. 1). Oto tajemnica serca Papieża. Oto tajemnica jego świętości. Oto najgłębsze źródła jego nieprzeciętnej i ofiarnej służby Kościołowi i światu - mówił kard. Stanisław Dziwisz.

Jakie przesłanie kieruje do nas dziś święty Papież? Podobnie jak jemu, również każdej i każdemu z nas Bóg wyznaczył drogę miłości i służby. Do nas należy rozpoznanie tej drogi, biorąc pod uwagę nasze osobiste uzdolnienia umysłu i serca, a także potrzeby otaczających nas bliskich i nie tylko bliskich osób, aby wnieść nasz osobisty wkład w ich życie, w budowę lepszego świata, lepszych rodzin, w umacnianie wspólnoty Kościoła - dodał kard. Stanisław Dziwisz.