Akcje pomocy Ukrainie 22 lutego 2023 r.

2023-02-22 7:57
Akcje pomocy Ukrainie 22 lutego 2023 r.
Autor: Adam Kuźmicki/archiwum Akcje pomocy Ukrainie 22 lutego 2023 r.

Akcje pomocy Ukrainie 22 lutego 2023 r.

Łączność z Łuckiem

Kolejny kilkutonowy transport żywności, kupionej dzięki ofiarom zbieranym wśród wiernych, wysłała do Łucka na Ukrainie parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Odkupiciela i św. Jana Bożego przy ul. Jutrzenki w Łodzi. Zbiórki pieniędzy i darów parafia organizuje i wysyła od początku wojny, pozostając w stałym kontakcie z Kościołem w Łucku. W ostatnią niedzielę, podobnie jak wielokrotnie wcześniej, podziękowania za pośrednictwem pracujących w parafii w Łodzi księży przekazywał wiernym bp Vitalij Skomarowski, ordynariusz diecezji w Łucku.