Akademia Polonijna KUL – instytucja, która chce pomóc Polakom na całym świecie

Rektor KUL powołał Akademię Polonijną
Autor: KUL Rektor KUL powołał Akademię Polonijną

Współpraca z Polonią, mediami i organizacjami polonijnymi oraz koordynacja i rozwój działań podejmowanych przez KUL na rzecz Polonii, m.in. poprzez organizację Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą, to główne zadania nowo powstałej Akademii Polonijnej KUL.

Głównymi zadaniami Akademii Polonijnej KUL będzie współpraca z Polonią, mediami, organizacjami polonijnymi, a także koordynacja i rozwój działań podejmowanych przez uczelnię na rzecz Polonii – działanie te będą kierowane zarówno do osób dorosłych, jak również do dzieci i młodzieży.

Chcemy jeszcze skuteczniej wychodzić naprzeciw potrzebom naszych rodaków za granicą i stwarzać nowe możliwości współpracy i działań na rzecz Polonii. W historii naszego uniwersytetu Polonia zawsze odgrywała szczególną rolę, dlatego powołanie Akademii jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie i potrzeby edukacyjno-kulturalne naszych rodaków poza granicami Polski. Mam głęboką nadzieję, że działalność Akademii będzie w stanie odpowiedzieć, chociażby w małej części, na potrzeby naszych rodaków mieszkających poza granicami ojczyzny – mówił ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL w dniu powołania władz Akademii.

Akademia Polonijna KUL docelowo ma dotrzeć do Polonii na terenie Europy, ale także na innych kontynentach.

Powołanie takiej jednostki przez księdza rektora jest bez wątpienia jednym z najważniejszych przedsięwzięć Uniwersytetu w ostatnich latach. Działalność na rzecz Polonii, wpisuje się bezpośrednio w dewizę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Deo et Patriae. Jak dobrze wiemy, poza granicami naszej ojczyzny, mieszkają miliony Polaków oraz osób deklarujących polskie pochodzenie. W zależności od kraju i kontynentu, społeczności polonijne odradzają się i reaktywują, ale potrzebują ciągłego wsparcia płynącego z Polski na płaszczyźnie edukacyjnej, naukowej ale też i kulturalnej. Jako KUL chcemy aktywnie wspierać naszych rodaków poza granicami Polski i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem -– podkreśla dr hab. Janusz Bień, prof. KUL i nowo powołany dyrektor Akademii.

Pierwszym projektem, za które odpowiada Akademia jest Biuro Studium KUL. Akademia jest odpowiedzialna m.in. za koordynację i organizację funkcjonowania oraz promocję oferty Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą. Do zadań należy m.in. organizacja zajęć stacjonarnych w ramach kursów, szkoleń i studiów podyplomowych oraz konferencji, sympozjów, debat tematycznych, kursów. Ponadto to także organizacja zajęć z języka polskiego oraz  podnoszących kwalifikacje np. dla nauczycieli szkół polskich. Dotychczas, w styczniu 2023 r., otworzono pierwsze zagraniczne Biuro Studium KUL, które mieści się w Paryżu. Biuro jest także miejscem zajęć i spotkań dla dzieci i młodzieży polonijnej.

W planach jest otwarcie kolejnych naszych Biur m.in. w Londynie i Hanowerze. Naszym celem jest także otwarcie Biura w USA i Kanadzie, a także nie wykluczamy otwarcia naszych filii w Argentynie czy Brazylii, gdzie środowiska polonijne także potrzebują naszego wsparcia, zaangażowania i pomocy. Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą zainaugurowało działalność jesienią ub.r. W pierwszej edycji wzięło udział ponad 330 uczestników z 11 krajów m.in. z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA i Kanady. Obecnie prowadzony jest nabór do kolejnej edycji kursów, które są prowadzone w formie hybrydowej przez ekspertów i pracowników KUL. Uczestnicy mogą zapisać się na zajęcia m.in. z: opieki nad przewlekle chorymi i opieki paliatywnej, poradnictwa i strategii wspierających, profilaktyki zachowań ryzykownych, nowych mediów i komunikacji; kultury polskiej oraz teologii i biblistyki - dodaje dr hab. J. Bień.

Kursy prowadzone przez ekspertów KUL w ramach studium są bezpłatne i odbywają się w trybie hybrydowym: są to dwa dwudniowe zjazdy stacjonarne i cztery dwudniowe zjazdy online. Absolwenci otrzymają dyplomy KUL i certyfikaty ukończenia studium w języku polskim i w języku krajów zamieszkania uczestników. Tegoroczna rekrutacja trwa do 27 marca. Szczegóły są dostępne na stronie Akademii Polonii KUL.