Daleszyce: MB Szkaplerzna jednym ze wspólnych znaków łączących lubelskich pątników i naród Ukraiński

2022-08-09 13:37

Przed południem w 7. dniu pielgrzymki lubelscy pielgrzymi w Daleszycach uczestniczyli we Mszy Świętej pod przewodnictwem o. Sergiusza z Żytomierza na Ukrainie.

Msza Święta była sprawowana w parafialnym kościele p.w. św. Michała Archanioła, którego mury sięgają 1221 roku, kiedy to został ufundowany przez bp. krakowskiego Iwo Odrowąża, za panowania Leszka Białego. Jednonawowy drewniany kościół w stylu romańskim w ciągu wieków był przebudowywany. Dzisiaj – zmęczonym upałem pielgrzymom dał schronienie, ochłodę i czas na modlitwę.

Homilię wygłosił ks. Krzysztof Podstawka, o. duchowny pielgrzymki. Ksiądz Krzysztof mówił o znakach towarzyszących pielgrzymom na szlaku, o dzisiejszej patronce św. Teresie Benedykcie od Krzyża (Edycie Stein) oraz nawiązał do postaci św. Michała Archanioła, który jest patronem kościoła w Daleszycach oraz patronem Ukrainy. Zwrócił też uwagę na postać MB Szkaplerznej - której obraz znajduje się w tutejszym Sanktuarium i MB Berdyczowskiej (Ukraina). Berdyczów leży koło Żytomierza,. w którym posługuje ks. Sergiusz, który uczestniczy w tegorocznej Lubelskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Ks. K. Podstawka dodał, że podobnie jak w Daleszycach tak i w Berdyczowie znajduje się sanktuarium z obrazem MB Szkaplerznej. Do niego również pielgrzymują Ukraińcy. Jest to największe sanktuarium maryjne w Ukrainie.

Na zakończenie mszy ks. Sergiusz zachęcił do wstępowania w szeregi bractwa Szkaplerznego i przypominał o obietnicach jakie MB zapowiedział noszącym szkaplerz.

W każdą niedzielę na pierwszej Mszy św. następuje uroczyste odsłonięcie słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Szkaplerznej z XVI w. Obraz namalowany na desce, reprezentuje szkołę  niemiecką. Przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem. W XVII w. został uznany za cudowny i przyozdobiony srebrnymi sukienkami, koroną i berłem (Obecnie w prezbiterium w ramie). O kult maryjny dbało powołane w XVII w. Daleszycach Bractwo Różańca Świętego, a w XVIII w. – Bractwo Szkaplerzne. Dawniej parafia Daleszyce  obejmowała: Niestachów, Borków i Krajno. Do dzisiaj mieszkańcy tych okolic przybywają na odpust 16 lipca w  święto Matki Boskiej Szkaplerznej.