KAS: Ostatni miesiąc na złożenie zeznania podatkowego

PIT 2022: do kiedy rozliczyć PIT?
Autor: pixabay.com PIT 2022: do kiedy rozliczyć PIT?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych na rozliczenie z fiskusem z dochodów osiągniętych w 2021 roku mamy czas do 30 kwietnia. W tym roku ze względu na fakt, że data ta wypada w weekend – termin złożenia zeznania został wydłużony do 2ego maja. W jaki sposób można się rozliczyć? Do kiedy możemy złożyć korektę zeznania podatkowego?

Wzorem roku poprzedniego Krajowa Administracja Skarbowa 15ego lutego udostępniła zeznanie podatkowe do akceptacji w usłudze Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym.

Odnajdziemy w nim również zeznania podatkowe za lata wcześniejsze. Oczywiście złożenie zeznania podatkowego to nie tylko usługa Twój e-PIT. Zachowane zostały dotychczasowe sposoby składania zeznań podatkowych, np. wersja papierowa, czy użycie systemu e-Deklaracji. Czyli elektronicznej formy formularza podatkowego – wyjaśnia Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Skorzystanie z rozliczenia podatkowego za pomocą usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym ma wiele plusów.

Podatnicy rozliczający w urzędach skarbowych lubelskiej KAS do chwili obecnej złożyli już 400 tys. zeznań podatkowych, w tym 370 tys. zeznań podatkowych złożono w formie elektronicznej co stanowi 92% wszystkich złożonych dotychczas rozliczeń podatkowych. Za rok 2020 prawie 90% podatników z Lubelszczyzny złożyło elektroniczną formę rozliczenia podatkowego, gdzie ponad 45% zeznań złożono właśnie za pośrednictwem usługi Twój e-PT.

W 2022 roku z usługi Twój e-PIT mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się na formularzu PIT-37 lub PIT-38, czyli osoby, które osiągają dochód na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub z przychodów kapitałowych. Ponadto od 15 lutego 2022 roku usługa dostępna jest dla osób fizycznych rozliczających się na formularzach PIT-28 i PIT-36, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a składają takie zeznanie podatkowe z uwagi na uzyskiwane przychody np. z tytułu najmu – wyjaśnia M. Deruś.

W ramach usługi Twój e-PIT w przypadku PIT-36 i PIT – 37 istnieje możliwość rozliczenia się w sposób preferencyjny ze współmałżonkiem, al e warto pamiętać, że ten sposób rozliczenia jest wyborem podatnika. Zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest wypełnione dla podatnika rozliczającego się indywidualnie, nawet jeśli w roku poprzednim małżonkowie rozliczyli się wspólnie. Sposób rozliczenia można zmienić na wspólny z małżonkiem.

Powyższa możliwość jest dostępna po zalogowaniu się do usługi i wybraniu odpowiedniej opcji. Korzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe, a podatnik, jak już wspomniałem, ma możliwość wybrania dowolnej formy złożenia swojego zeznania podatkowego. Może je zatem złożyć w formie papierowej lub elektronicznej – zaznacza M. Deruś.

Jeśli podatnik zdecyduje się na inną formę niż Twój e-PIT nie musi odrzucać udostępnionego przez Krajową Administrację Skarbową zeznania. Dla urzędu skarbowego obowiązujące jest wówczas to zeznanie, które podatnik złoży samodzielnie.

Należy również pamiętać, że w sytuacji kiedy chcemy dokonać odliczenia ulgi od podatku albo od dochodu to na moment złożenia zeznania powinniśmy już dysponować dokumentami na podstawie, których określimy prawo do zastosowania odliczenia lub określimy wysokość tego odliczenia – tłumaczy M. Deruś.

Niemniej jednak jeśli okaże się, ze podatnik pominął jakieś źródło dochodów lub otrzymaliśmy korektę dokumentu na podstawie, którego wypełniliśmy zeznanie podatkowe albo też okazało się, że jesteśmy uprawnieni do ulgi, której nie zastosowaliśmy – niezwłocznie powinniśmy złożyć korektę zeznania podatkowego i uwzględnić zmiany.

Korekta zeznania podatkowego to przede wszystkim ponowne i już prawidłowe wypełnienie formularza podatkowego. Korektę zeznania podatkowego można złożyć do dnia przedawnienia się zobowiązania podatkowego, które następuje wraz z upływem 5 lat od końca roku, w którym składana jest deklaracja. Zatem za 2021 rok korektę można złożyć do końca 2027 roku. Oczywiście stale zachęcamy podatników do logowania się do e-Urzędu Skarbowego i usługi Twój e-PIT oraz zatwierdzenia przedstawionego przez Krajową Administrację Skarbową zeznania podatkowego jeśli nie budzi ono naszych wątpliwości - mówi M. Deruś.

Z dniem 2 maja automatycznie zatwierdzone zostaną zeznania na formularzach PIT-37 i PIT 38,a tym samym uznane za złożone. Automatycznej akceptacji nie podlegają natomiast zeznania na formularzach PIT36 i PIT-38. Krajowa Administracja Skarbowa apeluje do podatników, którzy chcą rozliczać się na formularzach papierowych, aby skorzystali z aktualnych wersji druków, które można znaleźć w urzędzie skarbowym lub pobrać ze strony podatki.gov.pl i wydrukować, a następnie wypełnione dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego.