Kościół pw. św. Jozafata w Lublinie ma już nowego gospodarza

2023-11-17 14:24
Uroczystość użyczenia kościoła pw. św. Jozafata w Lublinie
Autor: Parafia Greckokatolicka w Lublinie Uroczystość użyczenia kościoła pw. św. Jozafata w Lublinie

Świątynia została oficjalnie przekazana społeczności greckokatolickiej w czasie uroczystej liturgii z udziałem duchownych z Polski i Ukrainy. Decyzję o przekazaniu świątyni grekokatolikom podjął Metropolita Lubelski, arcybiskup Stanisław Budzik.

16 listopada w kościele rektoralnym pw. św. Jozafata w Lublinie przy ul. Zielonej, podpisany został dokument o użyczeniu tegoż kościoła na potrzeby parafii greckokatolickiej w Lublinie. Dokument podpisany został przez arcybiskupa Stanisława Budzika, metropolitę lubelskiego i arcybiskupa Światosława Szewczuka, patriarchę kijowsko-halickiego, zwierzchnika Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego) oraz przedstawiciele obu wspólnot kościelnych.

 - Wspominając św. Jozafata, pragniemy podpisać dzisiaj dokument użyczeniu tego kościoła na potrzeby parafii greckokatolickiej w Lublinie. Wskutek barbarzyńskiego napadu Rosji na Ukrainę znacznie zwiększyła się obecność obywateli Ukrainy w naszym mieście. Obok zapewnienia uchodźcom z Ukrainy miejsca do godnego życia, warto zatroszczyć się także o ich potrzeby religijne. Niech więc to święte miejsce służy sprawowaniu Boskiej Liturgii oraz integrowaniu się wokół własnego języka i kultury - mówił w czasie uroczystej liturgii Metropolita Lubelski, arcybiskup Stanisław Budzik.

Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się m.in. arcybiskup Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski Kościoła greckokatolickiego i biskup Arkadiusz Trochanowski, biskup olsztyńsko-gdański oraz archimandryta Jan Sergiusz Gajek, administrator apostolski dla wiernych obrządku bizantyjskiego w Białorusi, lubelscy biskupi pomocnicy bp Mieczysław Cisło, bp Józef Wróbel i bp Adam Bab, a także Wasyl Zwarycz, ambasador Ukrainy w Polsce, przedstawiciele władz Lublina i Lubelszczyzny oraz duchowni grekokatoliccy i archidiecezji lubelskiej.

- Wobec dramatu wojny wszyscy jesteśmy powołani do włączenia się w leczenie okaleczonych serc, dusz i umysłów ludzi dotkniętych bezpośrednio lub pośrednio barbarzyństwem wojennym. Wiele osób poszukuje wsparcia duchowego oraz pocieszenia i sensu życia we wspólnotach kościelnych. Dlatego udostępnienie przez archidiecezję lubelską dogodnego miejsca do sprawowania liturgii i duszpasterskich spotkań wokół własnej rodzimej duchowości i kultury, w dogodnej lokalizacji centrum miasta, jest wyrazem szczerej solidarności chrześcijańskiej. Jestem przekonany, że ta świątynia, mając za swego patrona św. Jozafata będzie dobrze służyć porozumieniu i gojeniu ran wojennych w różnych wymiarach. -  mówił abp Światosław Szewczuk.

Nowym gospodarzem świątyni przy ulicy Zielonej został ks. Stefan Batruch, proboszcz parafii greckokatolickiej w Lublinie.