KUL: Praktyki i staże dla studentów w Stałym Przedstawicielstwie Stolicy Apostolskiej

Watykan
Autor: pixabay

Studenci KUL będą mogli zdobywać doświadczenie dyplomatyczne podczas praktyk i stażów  w Stałym Przedstawicielstwie Stolicy Apostolskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Agencjach Wyspecjalizowanych w Wiedniu.

Kościół Katolicki w globalnej przestrzeni jest reprezentowany przez Stolicę Apostolską, która w imieniu wspólnoty prowadzi działalność dyplomatyczną poprzez swoje przedstawicielstwa w innych państwach i organizacjach międzynarodowych.

Praktyki i staże dla studentów to efekt umowy, którą pod koniec września w Wiedniu podpisali Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski oraz kierujący misją dyplomatyczną Watykanu ks. Janusz Urbańczyk. Dzięki podpisanej umowie powstanie specjalny program stypendialny, a studenci KUL będą mogli odbywać trwające od 6 do 11 miesięcy praktyki w siedzibie Przedstawicielstwa.  To niezwykła okazja do poznania od środka specyfiki pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym i zdobycia unikatowego doświadczenia. Stypendystą będzie mógł zostać praktykujący katolik, a wśród innych wymagań stawianych kandydatom jest m.in. biegła znajomość języka angielskiego, dodatkowym atutem także znajomość języka niemieckiego, a także wiedza z obszarów działalności, będących w zakresie zainteresowania Stałego Przedstawicielstwa – wyjaśnia Monika Stojowska, rzecznik prasowy KUL.

Jednym z przedstawicielstw Kościoła Katolickiego jest Stałe Przedstawicielstwo Stolicy Apostolskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Agencjach Wyspecjalizowanych w Wiedniu, które reprezentuje papieża przy: Biurze Narodów Zjednoczonych w Wiedniu (stały obserwator od 1988), Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (stały przedstawiciel od 1988), Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego (stały obserwator od 1988), Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (stały przedstawiciel od 1994) oraz Komisji Przygotowawczej ds. Całkowitego Zakazu Prób z Bronią Jądrową (stały przedstawiciel od 2015). W zakresie działalności Przedstawicielstwa znajdują się m.in. prawa człowieka, zrównoważony rozwój, problemy związane z migracją, energią atomową, bezpieczeństwem i rozbrojeniem.

Uniwersytet prowadzi obecnie kształcenie na 51 kierunkach, w tym na uruchomionych w tym roku kryminologii, położnictwie, lingwistyce stosowanej na studiach II stopnia, a także dietetyce w Stalowej Woli. Na uczelni studiuje obecnie niemal 10 tys. studentów i doktorantów, w tym prawie tysiąc osób z zagranicy. Studia rozpoczęło 3364 studentów w Lublinie oraz w Filii KUL w Stalowej Woli. Wśród 341 cudzoziemców studiujących na pierwszym roku, najwięcej osób pochodzi z Ukrainy, Nigerii i Białorusi. Po raz pierwszy na KUL rozpoczęli naukę studenci z Panamy i Kirgistanu. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowi 1076 osób, w tym 435 samodzielnych pracowników naukowych.

Uniwersytet posiada 11 uprawnień do nadawania stopni naukowych (doktora i doktora habilitowanego), prowadzi badania naukowe w czternastu dyscyplinach ewaluowanych: ekonomia i finanse, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki biologiczne, nauki o polityce i administracji, nauki o sztuce, nauki prawne, nauki socjologiczne, nauki teologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia. W bieżącym roku akademickim zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej, większość stacjonarnie, natomiast online wykłady i konwersatoria ogólnouniwersyteckie oraz wykłady misyjne.