Lublin: Księga Standardów dla Starego Miasta

Stare Miasto w Lublinie
Autor: Urząd Miasta Lublin Stare Miasto w Lublinie

Miasto opracowało Księgę Standardów dla Starego Miasta. Wspólnie z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami powstało opracowanie, które ma pomóc w porządkowaniu przestrzeni publicznej w ścisłym centrum miasta. To druga tego rodzaju miejska publikacja, pierwszą poświęcono przestrzeni Deptaka i Placu Litewskiego.

Lublin jest pierwszym miastem w Polsce, które tak szeroko i kompleksowo potraktowało najbardziej reprezentacyjną i zabytkową przestrzeń miasta. Lubelska Księga Standardów to zbiór zasad i wskazówek dotyczących ładu przestrzennego oraz kompozycyjnego reprezentacyjnych obszarów Miasta Lublin.

Została opracowana przy współpracy ekspertów od nowoczesnej urbanistyki oraz w oparciu o konsultacje społeczne. Wskazania zawarte w Księdze mają stanowić merytoryczne podpowiedzi zarówno dla użytkowników przestrzeni jak i działających w tym obszarze organów administracji publicznej. Właściciel lub zarządca lokalu w zabytkowym obszarze miasta, odgrywa szczególną rolę we współtworzeniu jego przestrzeni. Dlatego przy pomocy Księgi Standardów chcemy zachęcić do nowego, spójnego standardu kształtowania przestrzeni miejskiej – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Lubelska Księga Standardów dla Starego Miasta jest kontynuacją wcześniejszego opracowania - analogicznej księgi przygotowanej dla przestrzeni części Krakowskiego Przedmieścia - Deptaka i Placu Litewskiego. Księga dla Starego Miasta zawiera ogólne i szczegółowe wytyczne rozmieszczenia elementów reklamowych w przestrzeni publicznej oraz zagospodarowania elewacji budynków. Księga jest podzielona w taki sposób, aby łatwo było odnaleźć potrzebne informacje. Jej I rozdział jest poświęcony tematyce ładu przestrzennego. Zawarto tam wskazówki odnoszące się do lokalizowania i sposobu kształtowania sezonowych ogródków gastronomicznych, mobilnych punktów sprzedaży, stanowisk festiwalowych, wygodnego poruszania się pieszo czy prawidłowego ruchu kołowego obowiązującego w obrębie Starego Miasta.

Z kolei rozdział II odnosi się do ładu kompozycyjnego elewacji budynków. Podpowiada on jak sprawić, aby kompozycja stworzona z witryny i elementów reklamowych lokalu była spójna i korespondowała z zabytkową zabudową. W Księdze znajdują się również przykłady rozwiązań ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami dostęp do obszaru Starego Miasta i korzystanie z niego. Przedsiębiorcy znajdą również informacje dotyczące procedury uzyskania potrzebnych pozwoleń. Ponadto, w publikacji znajduje się mapa ogólna całego obszaru, którego dotyczy Księga oraz informacje na temat przeznaczenia poszczególnych terenów, a także zakresy map szczegółowych.

Lubelska Księga Standardów - Stare Miasto została opracowana przez Fundację Rozwoju Designu LuCreate. Wykonawca przeprowadził warsztaty i cykl konsultacji z mieszkańcami tego obszaru, jak również z przedsiębiorcami działającymi w obszarze Starego Miasta. Wspólnie z urzędnikami, społecznikami i osobami zainteresowanymi przeprowadzono wizję lokalną w przestrzeni Starego Miasta i dawnego Podzamcza.

Przygotowanie Lubelskiej Księgi Standardów - Stare Miasto sfinansowano ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin. Publikacja dostępna jest na stronie lublin.eu.