Lublin/KUL - oświadczenie w sprawie beatyfikacji Wyszyńskiego

2021-09-10 14:32 Anna Opasiak
Lublin/KUL - oświadczenie w sprawie beatyfikacji Wyszyńskiego
Autor: KUL

Jego życiorys może być inspiracją. Kolegium rektorskie KUL wydało oświadczenie w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego - absolwenta i Wielkiego Kanclerza uczelni.

Dokument ukazał się dziś na stronie uczelni. Jak w nim czytamy - beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia jest szczególnym wezwaniem do przypominania jego życiorysu i nauczania, które mogą być inspiracją dla współczesnych. Rektorzy uczelni podkreślają, że Prymas Tysiąclecia w walce o wolność Kościoła nie używał odwetu i nienawiści, a modlitwę i miłosierdzie wobec wrogów.

Oświadczenie ma także skłaniać do postawienia pytań o aktualność przesłania i nauczania Prymasa.

- Co dziś powiedziałby do nas? Na jakie problemy zwróciłby szczególną uwagę? Odpowiedzią niech będą jego słowa: „Szkodliwy jest wszelki indyferentyzm, wszelkie zobojętnienie na człowieka, jego myśli i wysiłki, na sprawy rodziny i narodu, a zwłaszcza zobojętnienie na moce wiary, Ewangelii i Krzyża. W następstwach oznacza to deflację moralną i społeczną, bo tworzy naród bez ambicji, bez woli wysiłku i zwycięstwa” - czytamy w oświadczeniu.

Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się w niedzielę o 12:00 w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej. Będzie połączona z beatyfikacją Matki Róży Czackiej. Transmisja uroczystości na naszej antenie.