Lublin: Nowe komputery dla seniorów

Seniorzy podnoszą swoje kwalifikacje komputerowe
Autor: Urząd Miasta Lublin Seniorzy podnoszą swoje kwalifikacje komputerowe

Nowe komputery i tablety trafią do seniorów korzystających z zajęć w Dziennym Domu Seniora + oraz w Klubie Senior + Centrum Aktywizacji. Wysokość dofinansowania pozyskanego na zakup tego wyposażenia to 20 tysięcy złotych dla każdej placówki.

Z zakupionych laptopów i tabletów seniorzy korzystać będą zarówno podczas zajęć grupowych, jak i indywidualnych. Pod okiem terapeuty nauczą się obsługi urządzenia, a także tego jak bezpiecznie korzystać z internetowej poczty, zakupów czy zdalnego dostępu do usług urzędów i instytucji.

Widzimy duże zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie zwiększania kompetencji cyfrowych osób starszych. Wyposażanie placówek senioralnych w sprzęt komputerowy pozwala na przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczenia cyfrowego tej grupy społecznej, którego przyczyną jest często brak dostępu do komputerów – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Warsztaty z zakresu obsługi komputerów odbywają się regularnie w różnych placówkach senioralnych prowadzonych przez ZOW i cieszą się dużym zainteresowaniem.

Wielu uczestników zaczyna naukę od podstaw, ale są też tacy, którzy potrzebują wsparcia na dużo wyższym poziomie i wykorzystują komputer do zakupów, sprawdzenia połączeń komunikacyjnych czy codziennej obsługi poczty – wyjaśnia Izolda Boguta z lubelskiego ratusza.

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie otrzymał dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł na doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów ze środków Ministra Cyfryzacji w ramach konkursu „Cyfrowe Kluby Seniora”.