Lublin - uczelniane kursy językowe dla Ukraińców

2022-03-14 12:38 Anna Opasiak
Lublin - uczelniane kursy językowe dla Ukraińców
Autor: zdjęcie ilustracyjne

Będą następne bezpłatne kursy językowe dla ukraińskich uchodźców. Od dziś chętnych do nauki przyjmują dwie lubelskie uczelnie.

Kursy języka polskiego dla ukraińskich uchodźców, to teraz podstawa. Mają ułatwić im funkcjonowanie w Polsce. Zajęcia przygotowują organizacje pozarządowe, a od dziś także lubelskie uczelnie. Jedną z nich jest KUL. Uczelnia zorganizuje spotkania na bazie swoich jednostek.

- Bazując na Centrum Języka Polskiego i inicjatywach Instytutu Polonistyki, nauczyciele akademiccy, wolontariusze i studenci już teraz organizują 120-osobową grupę na różnych poziomach językowych umiejętności - mówi prorektor KUL, Beata Piskorska.

Podobne działania od dziś organizuje Politechnika Lubelska. Będzie realizować językowe kursy dla uchodźców, którzy są pod opieką uczelni.

- Zgłosiło się do nas już 60 uchodźców. Będą uczyć się w trzech 20-osobowych grupach. Zajęcia poprowadzi kadra ze Studium Języków Obcych. Będą uczyć języka polskiego na poziomie A1, czyli od podstaw - mówi prorektor Politechniki, Paweł Droździel.

Politechnika podjęła też inną decyzję. Dotyczy ukraińskich studentów, którzy wrócili na Ukrainę, by walczyć na froncie.

- Mamy 575 ukraińskich studentów, z tej grupy ponad 80 jest po tamtej stronie wcielona do wojska. Po powrocie, mimo edukacyjnej przerwy, nadal będą naszymi studentami - wyjaśnia prorektor Politechniki.

Z kolei KUL poszerzy swoją ofertę o zajęcia dla Polaków.

- W przyszłości chcemy też zaoferować podstawy języka ukraińskiego dla polskich obywateli, by byli w stanie porozumiewać się z ukraińskimi uchodźcami - dodaje prorektor uczelni, Beata Piskorska.

Wszystkie inicjatywy uczelni wspierają studenci i nauczyciele. Pracę w tym zakresie realizują wolontariacko.