Ministerstwo Finansów: Ulgi w PIT i CIT za pomoc uchodźcom

Zwolnienia podatkowe w PIT i CIT za pomoc uchodźcom
Autor: Ministerstwo Finansów/gov.pl Zwolnienia podatkowe w PIT i CIT za pomoc uchodźcom

Rozwiązania Ministerstwa Finansów w ustawie dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Od 12 marca obowiązuje ustawa regulująca pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. To kompleksowy pakiet działań nastawionych na pomoc ofiarom skutków działań wojennych. Wśród nich są rozwiązania podatkowe przygotowane przez Ministerstwo Finansów.

Dzięki specjalnym rozwiązaniom  obywatele Ukrainy przybywający na terytorium RP nie będą płacić podatku od spadków i darowizn od otrzymanej pomocy. Odliczeniu od dochodu podlegają również już dzisiaj darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi.

Taka darowizna również odliczana jest od dochodu i pozwala na odliczenie ekwiwalentu, który przysługiwałby dawcy z tytułu przekazania krwi lub osocza. Ulga dla krwi i osocza jest jedną z ulg z tytułu darowizn, zatem limity kwotowe rozpatruje się w jej przypadku łącznie z darowizną na rzecz pożytku publicznego - mówi Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Tym samym łączny limit wszystkich tych darowizn (ich suma) w roku podatkowym nie może przekroczyć wartości 6% dochodu podatnika. Pomoc osobom dotkniętym działaniami wojennymi na Ukrainie przekazywana jest również przez firmy.

W związku z tym umożliwiono zaliczanie takiej pomocy, niesionej za pośrednictwem szerokiego spectrum organizacji, do kosztów uzyskania przychodów. Na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy przekazywane: organizacjom pozarządowym (również z Ukrainy), jednostkom samorządu terytorialnego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz podmiotom wykonującym działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy - dodaje M. Deruś.

Kosztem uzyskania przychodów od 12 marca są również koszty poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń, a więc np. darmowej pomocy medycznej na rzecz organizacji pozarządowych. Skorzystają na tym przedsiębiorcy (lekarze, weterynarze), którzy w ramach swojej działalności chcą pomagać i oferować swoje usługi za darmo obywatelom Ukrainy.

Z podatku dochodowego (PIT) zwolnione zostały także świadczenia uzyskiwane przez obywateli Ukrainy przybywających na terytorium RP z Ukrainy od zwykłych osób fizycznych i firm. Chodzi o podatek do zapłaty którego zobowiązana jest osoba otrzymująca takie świadczenie. Nowe przepisy zwalniają z PIT wszelkie świadczenia, niezależnie od ich rodzaju (pieniężne, rzeczowe oraz nieodpłatne). Ustawa nie określa tych świadczeń szczegółowo ze względu na ich dużą różnorodność, uzależnioną od sytuacji w jakiej znalazł się uchodźca.

Taką nieopodatkowaną  pomocą może być np. udostępnienie lokalu mieszkalnego, zapewnienie żywności, sfinansowanie leczenia, czy też opłacenie nauki i kursów pozwalających na zmianę kwalifikacji zawodowych- wylicza M. Deruś.

Tym samym osoby i firmy, które pomagają Ukrainie przekazując zarówno pieniądze, jak i dary rzeczowe za pośrednictwem działających na terenie Unii Europejskiej  i Europejskiego Obszaru Gospodarczego organizacji pozarządowych, mogą  zmniejszać swoje obciążenie podatkowe odliczając darowizny w rocznym zeznaniu PIT lub CIT. Żeby skorzystać z tej preferencji trzeba jedynie udokumentować fakt przekazania darowizny. W przypadku darowizny pieniężnej – dowodem wpłaty na rachunek bankowy. A w przypadku darowizny rzeczowej – dokumentem wskazującym dane darczyńcy i wartość darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.