Mogiły ofiar II Wojny Światowej – Miasto Lublin uruchamia nowy przetarg

2022-08-29 12:55
Mogiły ofiar II Wojny Światowej na Cmentarzu Rzymsko-katolickim przy ul. Unickiej w Lublinie
Autor: Cmentarz Rzymsko-katolicki przy ul. Unickiej w Lublinie Mogiły ofiar II Wojny Światowej na Cmentarzu Rzymsko-katolickim przy ul. Unickiej w Lublinie

Miasto unieważniło przetarg na remont kwatery zbiorowej żołnierzy poległych w czasie II Wojny Światowej. Prace miały objąć również katakumby ze szczątkami więźniów Zamku Lubelskiego oraz pomnik więźniów Zamku Lubelskiego i Gestapo ,,Pod Zegarem” na Cmentarzu Rzymsko-katolickim przy ul. Unickiej w Lublinie.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in. remontu kwater, w ramach tych prac mieszczą się prace rozbiórkowe, remont alejek (wymiana asfaltu na kostkę granitową 4x6 cm wraz z krawężnikami granitowymi), założenie trawników w kwaterach, wymiana krzyży betonowych na granitowe (0,75x1,5 m, gr. 10 cm).

Przetarg został unieważniony ponieważ jedna złożona oferta przewyższała kwotę jaką Miasto planowało przeznaczyć na realizację tej inwestycji. Druga oferta wpłynęła zaś po terminie – zatem została odrzucona. Zgodnie z Ustawa o grobach i cmentarzach wojennych utrzymanie miejsc pamięci jest realizowane przez Urząd Miasta, ale finansowane z budżetu państwa. W związku z tym włożyliśmy do Wojewody Lubelskiego wniosek o zwiększenie środków na realizację zadania. Wojewoda zwiększył kwotę dofinansowania, w związku z tym został ogłoszony drugi przetarg na realizację tego zadania - mówi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza.

W ramach remontu tablic kwater wykonawca będzie zobowiązany do wykonania remontu tablic kwater, tj. zerwania okładzin granitowych wraz z naprawą podłoża, ułożenia płyt granitowych, naprawy pęknięć w płytach z piaskowca, oczyszczenia i odnowienie napisów.

W ogłoszonym przetargu Urząd Miasta od wykonawcy oczekuje także wykonania nowej tablicy kwatery za pomocą wykonania słupów z piaskowca (2 elementy), wykonania nakrywy granitowej, wykonania nowej tablicy wraz z nazwiskami.

Remont katakumb obejmie taki zakres prac, jak: demontaż i montaż płyt granitowych wraz z oczyszczeniem; naprawa zniszczonej konstrukcji betonowej; wymiana nakrycia tablic z betonowej na granitową; mycie i konserwacja tablic; malowanie elementów betonowych; wykonanie tablicy informacyjnej wraz z montażem: wykonanie i montaż tablicy informacyjnej (1,80 x 1,20 m) według wytycznych zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowe lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 ze zm.)

Oferty można składać do 8 września do godziny 11. Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin.