Polski Ład: Nowy system podatkowy korzystny dla nauczycieli

Pieniądze
Autor: Shutterstock / Zdjęcie ilustracyjne

Nauczyciele skorzystają na Polskim Ładzie. Dla nauczycieli zmiany w Polskim Ładzie są korzystne lub co najmniej neutralne.

Na reformie skorzysta nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy oraz nauczyciel mianowany. Nauczyciele nie zapłacą także wyższej zaliczki na podatek niż w zeszłym roku. Dotyczy to także nadgodzin.

Minister Finansów wydał 7 stycznia 2022 r. rozporządzenie, którym zagwarantował, że zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia wynoszącego do 12 800 zł brutto, będą nie wyższe niż według przepisów obowiązujących w zeszłym roku.

Rozporządzenie dotyczy wszystkich składników wynagrodzenia nauczycieli, w tym nadgodzin. Wszystkie wypłaty dokonane po 7 stycznia 2022 r. powinny pozostawać w zgodzie z rozporządzeniem Ministra Finansów. W przypadku jednak pobrania przez pracodawcę wyższej zaliczki w styczniu 2022 r., nauczycielowi przysługuje niezwłocznie zwrot (o ile pracodawca nie przekazał jeszcze tej zaliczki do urzędu skarbowego) – wyjaśnia Michał Deruś, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Zasady te mają zastosowanie do przychodów faktycznie pobranych, niezależnie od tego czy wypłacane są „z góry” czy „z dołu”. Przychodem z pracy na etacie są bowiem świadczenia/ pieniądze otrzymane w danym dniu, bez względu na to jakiego okresu dotyczą. Polski Ład niczego tu nie zmienia. W Polsce jest blisko 611,5 tys. etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela.

Obecnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi 3 538 zł brutto miesięcznie. Taki nauczyciel zyska na Polskim Ładzie aż 144 zł miesięcznie „na rękę”, czyli aż 1 728 zł rocznie. Obecnie przeciętne wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego wynosi 3 927 zł brutto miesięcznie. Taki nauczyciel skorzysta na Polskim Ładzie aż 118 zł miesięcznie „na rękę”, czyli aż 1 416 zł w skali roku. Nauczyciel mianowany ma obecnie 5 094 zł wynagrodzenia przeciętnego brutto miesięcznie. Dzięki reformie Polskiego Ładu będzie miał co miesiąc w portfelu 40 zł więcej, a rocznie zyska aż 480 zł „na rękę”– dodaje M. Deruś.

Natomiast nauczyciel dyplomowany – ma obecnie wynagrodzenie brutto w kwocie 6 510 zł brutto miesięcznie. Dla takiego nauczyciela reforma będzie neutralna – dzięki preferencji dla klasy średniej (Ulga dla klasy średniej). W związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r. szacowany wzrost wynagrodzenia netto otrzymywanego przez nauczycieli, w skali roku to kwota ok. 240 mln zł.