Prezydent Lublina uhonorował medalami 27 kobiet

2023-03-08 15:00
 Medale Prezydenta Miasta Lublin otrzymało 27 kobiet
Autor: Miasto Lublin Medale Prezydenta Miasta Lublin otrzymało 27 zasłużonych lublinianek

Dzień Kobiet stał się po raz kolejny okazją do wyróżnienia zasłużonych lublinianek. Prezydent Krzysztof Żuk uhonorował medalami grono kobiet, których aktywność zawodowa, społeczna i prywatna przyczynia się do rozwoju i promocji Lublina. Wyróżnienia otrzymało 27 laureatek.

 - Obecność aktywnych kobiet wpływa na jakość życia społecznego Lublina, a ich potencjał i energia przekładają się na cenne inicjatywy oraz projekty. Jestem pełen uznania dla niezłomności kobiet także w życiu codziennym, przynoszącym nieraz niespodziewanie trudne wyzwania. Podziwiam to, jak znakomicie łączą pracę zawodową i społeczną z życiem rodzinnym, są kreatywne i konsekwentne. Dziś życzę wszystkim lubliniankom sukcesów oraz nieustającej satysfakcji z podejmowanych działań – mówi Krzysztof Żuk, Prezydenta Miasta Lublin.

Kobiety w Lublinie stanowią większość mieszkańców. Według danych GUS na ogólną liczbę mieszkańców Lublina prawie 54% stanowią kobiety. Zaangażowanie i kompetencje kobiet są niezastąpionym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw, instytucji i placówek naukowych w naszym mieście. W Urzędzie Miasta Lublin kobiety stanowią niemal 70% ogółu zatrudnionych. Pracują na stanowiskach różnego stopnia, przy czym zajmują aż 60% obsady stanowisk kierowniczych.

Lublinianki stają na czele ważnych działań, angażują swoje siły w pracę badawczą w obszarze nauk medycznych, promują miasto i region jako przedstawicielki mediów, są głosem i wsparciem potrzebujących – chorych, migrantów czy uchodźców. Cieszę się, że każdego roku możemy podziękować i wyróżnić kolejne niezwykłe osoby działające dla dobra naszej społeczności – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Organem doradczym, opiniotwórczym i pomocniczym w sprawach życia społeczno-gospodarczego oraz kulturalnego Miasta Lublin jest Forum Kobiet Lublina. Do jego zadań należy m.in. promowanie aktywnego udziału kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym, działania na rzecz wyrównywania szans kobiet oraz zwiększenia ich partycypacji społecznej czy inicjowanie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Członkinie Forum pracują w pięciu zespołach zadaniowych.

Jednym z uprawnień i przywilejów Forum jest przedstawianie kandydatek do corocznego uhonorowania medalami przez Prezydenta Miasta Lublin. W tym roku, z okazji Dnia Kobiet, działalność wybitnych lublinianek doceniono i wyróżniono poprzez wręczenie Medali Prezydenta Miasta Lublin oraz Medali Zasłużony dla Miasta Lublin.

Medale Prezydenta Miasta Lublin otrzymały w tym roku: dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak, prof. dr hab. Iwona Beń-Skowronek, Iwona Budka, Monika Chołota, Anna Gmiterek-Zabłocka, Agnieszka Golec, Jadwiga Graboś, Kateryna Kaliniak, dr n. farm. Katarzyna Klimek, prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska, podinspektor Renata Laszczka-Rusek, Magdalena Lipiec-Jaremek, Aneta Maj, Dorota Malec, Magdalena Nocoń-Łysko, Jolanta Nowacka, Agnieszka Piwowarska, Agnieszka Robak, dr Joanna Sosnowska, dr Anna Trębska-Kerntopf, Wiktoria Zakharowa, Alicja Grzeszczyk, Sylwia Irga, prof. dr hab. n. med. Wiesława Bednarek, prof. dr hab. szt. muz. Marzena Bernatowicz, Ewa Dados, Maria Drygała.

źródło: UM Lublin