Rewitalizacja zabytkowego lubelskiego wzgórza w 2022 roku

 Wzgórze Czwartek w Lublinie
Autor: Parafia św. Mikołaja w Lublinie Historyczne wzgórze Czwartek w Lublinie

W roku 2022 planowane są pierwsze działania związane z przyszłymi pracami na malowniczym i historycznym wzgórzu Czwartek. W tym miejscu położona jest najstarsza lubelska świątynia - kościół Świętego Mikołaja, który przez ostatnie lata także był gruntownie remontowany. Po zakończeniu prac w parafii uporządkowana ma zostać zieleń na wzgórzu.

Kościół Świętego Mikołaja w Lublinie przez ostatnie lata był gruntownie remontowany, zyskując nową elewację i oświetlenie. W trakcie renowacji są jeszcze organy w kościele i zabytkowa dzwonnica na wzgórzu. 

Cel główny projektu „Rewitalizacja zabytkowego kościoła p.w. Św. Mikołaja w Lublinie” to zwiększenie atrakcyjności kulturowej, turystycznej i społecznej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja oraz samego Lublina poprzez ochronę, wykorzystanie i zwiększenie dostępu do unikalnych zasobów dziedzictwa kulturowego o wartości zabytkowej, historycznej i turystycznej.

Cele szczegółowe to między innymi:

-powstrzymanie degradacji zabytkowych obiektów naturalnie predysponowanych do stworzenia bazy kulturalnej, turystycznej, rekreacyjnej i krajobrazowej.

-wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w postaci walorów turystycznych, historycznych i i zabytkowych.

-stworzenie infrastruktury bazującej na zasobach dziedzictwa kulturowego i historycznego.

-poprawa atrakcyjności kulturowej, turystycznej i inwestycyjnej historycznego zespołu architektoniczno-urbanistycznego terenu wzgórza Czwartek w Lublinie.

Po zakończeniu wszystkich prac rewitalizujących i budowlanych na terenie parafii pw. św Mikołaja mają się rozpocząć się też prace nad planem uporządkowania zieleni na wzgórzu Czwartek. Wszystkie działania mają ruszyć w 2022 roku.